PSZOK

Tytuł projektu: Stworzenie nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Targowisku

Całkowita wartość projektu: 2 430 466,20

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 1 818 069,53

Wartość dofinansowania: 1 545 359,09

Okres realizacji projektu: 12.04.2017-31.03.2021

Przedmiotem projektu była budowa PSZOK w Targowisku.

Inwestycja obejmowała zaprojektowanie oraz budowę m.in.:

 • budynku biurowego wraz z zapleczem socjalnym;
 • wiaty stalowej wraz ze stanowiskami warsztatowymi;
 • rampy rozładunkowej PSZOK;
 • zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej oraz deszczowej, wraz z separatorem; Zewnętrznej instalacji wodociągowej;
 • zewnętrznej instalacji elektrycznej;
 • systemu łączności i monitoringu;
 • instalacji technicznych;
 • obiektów drogowych obejmujących: układ komunikacji wewnętrznej; wewnętrzne place manewrowe;
 • ogrodzenia terenu inwestycji wraz z dwoma bramami wjazdowymi;
 • wykonanie zieleni izolacyjnej;
 • dostawę i montaż niezbędnego wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów.


Przejdź do: