Aktualności

W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA JEDNYM Z WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ JEST ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI ODBIORÓW ODPADÓW.

Dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na kilka ważnych aspektów, ułatwiających codzienną pracę pracownikom firmy odbierającej odpady:

1. Nieparkowanie na wąskich drogach – auta blokują dojazd do posesji, w ten sposób uniemożliwiając odebranie odpadów ( m.in. osiedle Łysokanie)

2. Ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami służb odbierających odpady komunalne – nie narażajmy tych osób na potencjalne zagrożenie, bo nie będzie miał kto odbierać odpadów,

3. Jeśli jesteś chory lub przeziębiony, chusteczki, rękawiczki czy maseczki zapakuj do foliowej torebki i wyrzuć do odpadów zmieszanych,

4. Zawiązywanie worków z odpadami segregowanymi, tak aby wiatr i przejeżdżające samochody nie powodowały przemieszczania się odpadów,

5. Wrzucanie do worków odpadów w takiej ilości, która nie spowoduje ich rozerwania przy załadunku.

"Wystawka - 2021r."

„Mobilny” Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – wystawka przydomowa 

Uwaga : 

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być w dniu wywozu do godziny 6.00 rano wystawione do drogi publicznej przy granicy posesji.

Nie będą odbierane odpady gromadzone w tzw. zbiorczych punktach oraz z posesji bez numeru domu. 

Odbierane będą : zbędne meble, dywany, boazeria, urządzenia gospodarstwa domowego ( sprzęt AGD, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), pojedyncze opony pochodzące wyłącznie z samochodów osobowych  (maksymalnie 4 sztuki) . 

Odpady wielkogabarytowe np. ramy okienne, drzwi itp. muszą być bez szyb.

Zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny i AGD muszą być kompletne.

Nie będą odbierane : odpady zmieszane i segregowane, odpady zielone, chemikalia i zużyte akumulatory, szkło okienne, stłuczka szklana, części samochodowe, styropian, gruz budowlany, azbest, ondulina, papa, resztki farb i rozpuszczalników i inne odpady pochodzące z remontów.

 

Informacja o planowanym otwarciu PSZOKU

Szanowni Mieszkańcy Gminy,
informujemy, że w chwili obecnej trwa budowa nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (32-015 Targowisko 552A – koło Oczyszczalni Ścieków „Szarów”). Planowany termin uruchomienia PSZOK'u to I kwartał 2021 roku.

Przejdź do: