Administratorem strony

Za dodawanie wszelkich aktualności i prowadzenie strony odpowiedzialny jest Referat Promocji, Kultury i Sportu, Urzędu Gminy w Kłaju.

Kontakt z administratorem:
Oliwia Bieda
tel. (12) 284-11-00 wew. 28
email: