Administratorem strony

Za dodawanie wszelkich aktualności i prowadzenie strony odpowiedzialny jest Referat Kultury, Sportu i Promocji, Urzędu Gminy w Kłaju.

Kontakt z administratorem:

Oliwia Golarz
tel. (12) 284-11-00 wew. 28
email: