Dla Przedsiębiorców

Wpis do rejestru działalności regulowanej 

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

2. Załącznik do powyższego wniosku

 

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekły

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych