Dla Mieszkańców

Urząd Gminy Kłaj informuje, że od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. wywóz odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych prowadzony będzie przez firmę MPGO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, według poniżej zamieszczonego harmonogramu.”

 

Tabele opłat

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy
do 15 dnia każdego miesiąca,
którego dotyczy opłata, na indywidualne konto bankowe każdego właściciela nieruchomości. 

Segregacja odpadów

Podstawowe dokumenty

1. Deklaracja o wysokości opłat

  • Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  doc.  pdf.
  • Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – sezon   doc.  pdf.  
  • Wspólnoty

2. Firmy zbierające odpady 

3. Firmy opróżniające zbiorniki bezodpływowe