Dla Mieszkańców

Tabele opłat

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy
do 15 dnia każdego miesiąca,
którego dotyczy opłata, na indywidualne konto bankowe każdego właściciela nieruchomości. 

 

Segregacja odpadów

 

Podstawowe dokumenty

1. Deklaracja o wysokości opłat

2. Firmy zbierające odpady 

3. Firmy opróżniające zbiorniki bezodpływowe