RSS

Aktualności

 • Tuesday, 21 September 2021r. Inwestycje

  ,,Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II”

  Szanowni Mieszkańcy,

  zapraszamy do podpisywania umów z Gminą osoby, które wstępnie zakwalifikowały się do projektu (po audycie energetycznym)  pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II" dofinasowanie projektu z UE: 2 867 883,22 zł.

  Umowy będą podpisywane w dniach:

  • 14 październik od godz. 9:00 do godz. 14:00
  • 21 październik od godz. 9:00 do godz. 14:00
  • 8 listopad od godz. 9:00 do godz. 14:00
  • 17 listopad od godz. 9:00 do godz. 14:00

  Prosimy o telefoniczne ustalenie dokładnego terminu (data i godzina) osób zakwalifikowanych (po audycie energetycznym) do dnia 7 października 2021 r.

  tel. 12 284-11-00 wew.: 36.

  Do tych Mieszkańców, którzy w tych dniach uzgodnią termin podpisania umowy zostanie następnie pismo wraz z załącznikami do Umowy.

  Informuję, iż w celu zawarcia umowy niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego oraz numeru rachunku bankowego będącego własnością Inwestora, na który zostanie przekazane dofinansowanie.

  Przypominamy o zapoznaniu się z regulaminem dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych oraz wzorem umowy udostępnionym pod adresem:

  http://www.klaj.pl/dla-mieszkancow/infrastruktura/wymiana-kotlow

  Ważne:

  Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem budynku, a Gminą Kłaj.

  Dotacja nie zostanie przyznana, jeśli w budynku pomimo spełnienia wszystkich w/w wymagań:

  • zarejestrowana jest działalność gospodarcza
  • w ciągu najbliższych 8 lat planowane jest zarejestrowanie działalności gospodarczej.

  Lista osób chcących wziąć udział w projekcie jest już zamknięta. W przypadku niepodpisania umów przez mieszkańca w konkretnych terminach, skontaktujemy się z osobami z listy rezerwowej.

Galeria