Wójt Gminy

Wójt Gminy Kłaj: Zbigniew Strączek
 

Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy Urzędu Gminy po wcześniejszym umówieniu. Zainteresowane osoby prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem Urzędu Gminy tel. (12) 284 11 00 w celu rezerwacji daty i godziny spotkania.

W razie nieobecności wójta skargi i wnioski przyjmuje sekretarz gminy.

Codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy skargi i wnioski przyjmowane są przez kierowników referatów oraz kierowników jednostek organizacyjnych i przekazywane w formie nakazanej przepisami prawa wójtowi gminy.