Rada Gminy

Skład Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy:

 • Przewodnicząca Rady Gminy - Dorota Kupiec
 • Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Marcin Kowalczyk
 • Wiceprzewodnicząca - Lucyna Buczek

Brzezie: 

 • Zając Grzegorz

Dąbrowa:

 • Buczek Lucyna

Szarów:     

 • Kupiec Dorota
 • Płazińska Joanna

Gruszki:     

 • Kowalczyk Marcin     

Łężkowice - Grodkowice: 

 • Dudziak Lucyna

Targowisko:     

 • Babraj Marika
 • Łyszkowicz Dariusz 
 • Karnia Bogdan

Kłaj:     

 • Czubak Jerzy
 • Fortuna Lidia
 • Kosiński Władysław
 • Palich Paulina
 • Puścizna Ewa

Łysokanie:     

 • Sołtyk Krzysztof

tel. (12) 284 31 59
email:
adres: Urząd Gminy w Kłaju
32-015 Kłaj 652
III piętro

Komisja Oświaty, Zdrowia, Turystyki i Kultury, Kultury Fizycznej

Przewodnicząca Komisji

Komisja Rolnictwa, Ekorozwoju, Praworządności, Gospodarki Mieniem Komunalnym, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Przewodniczący Komisji

Komisja Gospodarki Finansowej

Przewodniczący Komisji

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji

Transmisja Obrad Rady Gminy

Interpelacje Radnych 2019

Imię i nazwisko Radnego Interpelacja w sprawie treść wyjaśnienie w sprawie
Lucyna Dudziak 

dotyczy usunięcia Barszczu Sosnowskiego z dnia 18.04.2019 roku

OA.0003.1.2019

pdf.
Lucyna Dudziak 

dotyczy placu zabaw dla dzieci w Łężkowicach z dnia 18.04.2019 roku

OA.0003.2.2019

pdf.
Sylwester Śmiałek

dotyczy zakresu rzeczowego oraz terminów realizacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Targowisku oraz naprawienia nawierzchni dróg po zakończeniu ww. rozbudowy z dnia 16.08.2019 roku

OA.0003.3.2019

pdf.