Rada Gminy

Skład Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy:

 • Funkcje przewodniczącego Rady Gminy pełni Sylwester Skoczek

Brzezie: 

 • Kuczko Andrzej

Dąbrowa:     

 • Hytroś  Krzysztof 

Szarów:     

 • Skoczek Sylwester
 • Baja Elżbieta   

Gruszki:     

 • Kowalczyk Marcin     

Łężkowice - Grodkowice: 

 • Dudziak Lucyna

Targowisko:     

 • Gądek Renata 
 • Łyszkowicz Dariusz 
 • Śmiałek Sylwester

Kłaj:     

 • Balik Krzysztof
 • Czubak Jerzy
 • Fortuna Lidia
 • Wróbel Małgorzata
 • Puścizna Ewa

Łysokanie:     

 • Łowiński Łukasz

tel. (12) 284 31 59
email:
adres: Urząd Gminy w Kłaju
32-015 Kłaj 652
III piętro