Rada Gminy

Skład Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy:

 • Funkcje przewodniczącego Rady Gminy pełni Sylwester Skoczek

Brzezie: 

 • Kuczko Andrzej

Dąbrowa:     

 • Hytroś  Krzysztof 

Szarów:     

 • Skoczek Sylwester
 • Płazińska Joanna

Gruszki:     

 • Kowalczyk Marcin     

Łężkowice - Grodkowice: 

 • Dudziak Lucyna

Targowisko:     

 • Gądek Renata 
 • Łyszkowicz Dariusz 
 • Śmiałek Sylwester

Kłaj:     

 • Balik Krzysztof
 • Czubak Jerzy
 • Fortuna Lidia
 • Wróbel Małgorzata
 • Puścizna Ewa

Łysokanie:     

 • Łowiński Łukasz

tel. (12) 284 31 59
email:
adres: Urząd Gminy w Kłaju
32-015 Kłaj 652
III piętro

Komisja Oświaty, Zdrowia, Turystyki i Kultury, Kultury Fizycznej

 • Elżbieta Baja – Przewodnicząca Komisji
 • Lucyna Dudziak
 • Małgorzata Wróbel 

Komisja Rolnictwa, Ekorozwoju, Praworządności, Gospodarki Mieniem Komunalnym, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

 • Krzysztof Balik – Przewodniczący Komisji
 • Renata Gądek
 • Łukasz Łowiński

Komisja Gospodarki Finansowej

 • Andrzej Kuczko – Przewodniczący Komisji
 • Lidia Fortuna
 • Dariusz Łyszkowicz

Komisja Rewizyjna

 • Jerzy Czubak – Przewodniczący Komisji
 • Krzysztof Hytroś
 • Marcin Kowalczyk
 • Ewa Puścizna 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Renata Gądek – Przewodnicząca Komisji
 • Lidia Fortuna
 • Ewa Puścizna
 • Małgorzata Wróbel

Transmisja Obrad Rady Gminy

Interpelacje Radnych 2019

Imię i nazwisko Radnego Interpelacja w sprawie treść wyjaśnienie w sprawie
Lucyna Dudziak 

dotyczy usunięcia Barszczu Sosnowskiego z dnia 18.04.2019 roku

OA.0003.1.2019

pdf.
Lucyna Dudziak 

dotyczy placu zabaw dla dzieci w Łężkowicach z dnia 18.04.2019 roku

OA.0003.2.2019

pdf.
Sylwester Śmiałek

dotyczy zakresu rzeczowego oraz terminów realizacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Targowisku oraz naprawienia nawierzchni dróg po zakończeniu ww. rozbudowy z dnia 16.08.2019 roku

OA.0003.3.2019

pdf.