Rada Gminy

Skład Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy:

 • Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Skoczek
 • Wiceprzewodniczący Rafy Gminy - Andrzej Kuczko
 • Wiceprzewodnicząca - Renata Gądek

Brzezie: 

 • Kuczko Andrzej 

Dąbrowa:

 • Hytroś  Krzysztof 

Szarów:     

 • Skoczek Sylwester
 • Płazińska Joanna

Gruszki:     

 • Kowalczyk Marcin     

Łężkowice - Grodkowice: 

 • Dudziak Lucyna

Targowisko:     

 • Gądek Renata 
 • Łyszkowicz Dariusz 
 • Śmiałek Sylwester

Kłaj:     

 • Balik Krzysztof
 • Czubak Jerzy
 • Fortuna Lidia
 • Wróbel Małgorzata
 • Puścizna Ewa

Łysokanie:     

 • Łowiński Łukasz

tel. (12) 284 31 59
email:
adres: Urząd Gminy w Kłaju
32-015 Kłaj 652
III piętro

Komisja Oświaty, Zdrowia, Turystyki i Kultury, Kultury Fizycznej

Małgorzata Wróbel  – Przewodnicząca Komisji
Lucyna Dudziak
Krzysztof Balik

Komisja Rolnictwa, Ekorozwoju, Praworządności, Gospodarki Mieniem Komunalnym, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Krzysztof Balik – Przewodniczący Komisji
Renata Gądek
Łukasz Łowiński

Komisja Gospodarki Finansowej

Andrzej Kuczko – Przewodniczący Komisji
Lidia Fortuna
Dariusz Łyszkowicz

Komisja Rewizyjna

Jerzy Czubak - Przewodniczący Komisji
Krzysztof Hytroś
Joanna Płazińska
Ewa Puścizna

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Marcin Kowalczyk - Przewodniczący Komisji
Lidia Fortuna
Małgorzata Wróbel
Ewa Puścizna

Transmisja Obrad Rady Gminy

Interpelacje Radnych 2019

Imię i nazwisko Radnego Interpelacja w sprawie treść wyjaśnienie w sprawie
Lucyna Dudziak 

dotyczy usunięcia Barszczu Sosnowskiego z dnia 18.04.2019 roku

OA.0003.1.2019

pdf.
Lucyna Dudziak 

dotyczy placu zabaw dla dzieci w Łężkowicach z dnia 18.04.2019 roku

OA.0003.2.2019

pdf.
Sylwester Śmiałek

dotyczy zakresu rzeczowego oraz terminów realizacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Targowisku oraz naprawienia nawierzchni dróg po zakończeniu ww. rozbudowy z dnia 16.08.2019 roku

OA.0003.3.2019

pdf.