Referaty

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

 • Aneta Gądek
 • Małgorzata Domagała

Referat  Finansów 

 • Agnieszka Skowronek
 • Agata Moryc 
 • Michał Zając
 • Karolina Sobas
 • Krystyna Golarz

Referat  Administracyjny

 • Justyna Dubas
 • Anna Mirek
 • Dorota Kuraś
 • Zbigniew Prochwicz

Referat Inwestycji

 • Joanna Jankowicz-Nogal
 • Bartosz Lysy
 • Katarzyna Zając
 • Sylwia Stanek
 • Magdalena Brociek

Referat Gospodarki Komunalnej 

 • Joanna Strużyna
 • Katarzyna Nowak - Kuleta 
 • Magdalena Kurpet
 • Grzegorz Seweryn 
 • Piotr Skóra

Referat Infrastruktury Technicznej 

 • Aleksander Kaczmarek 
 • Wioleta Spyrka
 • Agata Wajda
 • Jolanta Skóra 

Referat Kultury, Sportu i Promocji 

 • Małgorzata Balik
 • Agata Ratuszek
 • Jadwiga Solarz

Referat Ochrony Środowiska, Ewidencji Gospodarczej, Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

 • Marta Bzdyl
 • Józefa Przygoda 
 • Marek Kmiecik
 • Edyta Kaźmierczyk
 • Jolanta Górska - Kowal

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

 • Katarzyna Piotrowska-Ryś
 • Agnieszka Samek
 • Karolina Dżwigał 

Samodzielne Stanowisko ds. osobowych i płac

 • Katarzyna Musiejowska

Samodzielne Stanowisko ds. obsługi informatycznej i BiP

 • Rafał Gulis

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych oraz Bezpieczeństwa i Ratownictwa

 • Dariusz Pilch

Samodzielne Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 • Jadwiga Solarz

Radca prawny

 • Agata Lackowska - Wandas