Referaty

Referat  Finansów 

 • Agnieszka Skowronek
 • Agata Moryc 
 • Michał Zając
 • Karolina Sobas
 • Krystyna Golarz

Referat  Organizacyjny i Administracji 

 • Aneta Gądek
 • Małgorzata Domagała
 • Małgorzata Balik
 • Oliwia Bieda
 • Justyna Dubas
 • Joanna Strużyna
 • Dorota Kuraś
 • Zbigniew Prochwicz

Referat Inwestycji

 • Radosław Bielak
 • Joanna Jankowicz-Nogal
 • Wojciech Liszkowski
 • Katarzyna Zając

Referat Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

 • Aleksander Kaczmarek 
 • Władysław Migdał 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Planowania Przestrzennego

 • Marta Bzdyl
 • Józefa Przygoda 
 • Marek Kmiecik
 • Edyta Kaźmierczyk
 • Jolanta Górska - Kowal

Referat Utrzymania Porządku i Czystości

 • Magdalena Kurpet
 • Alicja Hańderek

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

 • Katarzyna Piotrowska-Ryś
 • Agnieszka Samek
 • Karolina Łach

Samodzielne Stanowisko ds. osobowych i płac

 • Katarzyna Musiejowska

Samodzielne Stanowisko ds. obsługi informatycznej i BiP

 • Rafał Gulis

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych oraz Bezpieczeństwa i Ratownictwa

 • Dariusz Pilch

Samodzielne Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 • Justyna Waligóra 

Radca prawny

 • Agata Lackowska - Wandas