Numer konta bankowego

Urząd Gminy Kłaj
32-015 Kłaj 655
NIP 683-15-11-752

Gospodarowanie odpadami: opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego. Jeśli takiego nie posiadasz - zgłoś się do Urzędu Gminy w Kłaju, Referat utrzymania porządku i czystości   

Podatek od:
nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych

należny podatek należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego. Jeśli takiego nie posiadasz - zgłoś się do Urzędu Gminy w Kłaju, Referat Podatków i Opłat Lokalnych.  

Opłaty: 

skarbowa, planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, za koncesje alkoholowe, mandaty, użytkowanie wieczyste, czynsz najmu i dzierżawny, wykupy działek i mieszkań należy wpłacać na rachunek bieżący, jak niżej:

MBS Wieliczka O/Kłaj
Nr konta: 33 86190006 0050 0500 0097 0002 (rachunek bieżący urzędu gminy)

MBS Wieliczka O/Kłaj 
Nr konta: 22 8619 0006 0050 0500 0097 0006
 (udostępnienie danych osobowych) 

Subwencje, dotacje, udziały gminy w podatkach, 

MBS Wieliczka O/Kłaj
Nr konta: 60 86190006 0050 0500 0097 0001 (rachunek budżetu gminy)