Kierownictwo Urzędu

Wójt Gminy – Zbigniew Strączek

Pokój nr 209
Kontakt: (12) 284 11 00
e-mail:

Wójt przyjmuje strony w każdy poniedziałek w godzinach 13.00-16.00.

 

 

 

Sekretarz Gminy – Zbigniew Fic

Pokój nr 210
Kontakt: (12) 284 11 00
e-mail:

Strony są przyjmowane przez Sekretarza Gminy codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

 


Skarbnik Gminy – Agnieszka Skowronek

Pokój nr 202
Kontakt: (12) 284 11 00 wew. 22
e-mail: