Kierownictwo Urzędu

Wójt Gminy – Zbigniew Strączek

Pokój nr 209
Kontakt: (12) 284 11 00

Wójt przyjmuje strony w każdy poniedziałek w godzinach 13.00-16.00

Sekretarz Gminy – Zbigniew Fic

Pokój nr 210
Kontakt: (12) 284 11 00

Strony są przyjmowane przez Sekretarza Gminy codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy.


Skarbnik Gminy – Agnieszka Skowronek

Pokój nr 202
Kontakt: (12) 284 11 00 wew. 22