Plan zagospodarowania przestrzennego

REJESTR PLANÓW MIEJSCOWYCH STAN NA 01.01.2019
(linki do rysunków i uchwał dostępne w folderze  „system informacji przestrzennej”)

Lp.

Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany planu

Nr i data uchwały Rady Gminy Kłaj

Publikacja – Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

1.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj
(obowiązuje w części dotyczącej m. Brzezie)

Nr XII/79/99   z dnia 29.11.1999 r. 

Dz. U. Woj. Małopolskiego  Nr 65 poz. 1396  z dnia 23.12.1999 r.

2.

MPZP Gminy Kłaj  obejmujący miejscowości: Dąbrowa, Grodkowice, Targowisko w ich granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów objętych uchwałą Nr XII/79/99  z dnia 29.11.1999 (obowiązuje w części m. Grodkowice)  

Nr XXIII/178/2004  z dnia 01.10.2004 r.

Nr XVI/204/2004  z dnia 13.12.2004 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 464 poz 5216 z 31.12.2004 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 464 poz 5216 z 31.12.2004 r.

 

MPZP Gminy Kłaj  obejmujący miejscowości: Dąbrowa, Grodkowice, Targowisko w ich granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów objętych uchwałą Nr XII/79/99  z dnia 29.11.1999 (obowiązuje w części m. Grodkowice)

Nr XV/104/2008  z dnia 03.06.2008 r.

Nr XXIV/164/2012  z dnia 04.09.2012 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 423 poz 2721 z 19.06.2008 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego poz 4577 z 19.09.2012 r.

3.

MPZP Gminy Kłaj  obejmujący miejscowości: Brzezie, Szarów w ich granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów objętych uchwałą Nr XII/79/99  z dnia 29.11.1999(obowiązuje w części m. Brzezie)

Nr XXXIX/294/2006  z dnia 24.02.2006  r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 213 poz 1466 z 29.04.2006 r.

 

MPZP Gminy Kłaj  obejmujący miejscowości: Brzezie, Szarów w ich granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów objętych uchwałą Nr XII/79/99  z dnia 29.11.1999(obowiązuje w części m. Brzezie)  

Nr XV/103/2008  z dnia 03.06.2008 r.

Nr XXIV/163/2012  z dnia 04.09.2012 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 423 poz 2720 z 19.06.2008 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego poz 5068 z 16.10.2012

4.

·      MPZP dla miejscowości Kłaj

·      zmiana niektórych ustaleń planu

Nr XLVI/321/2014 z dnia 17.10.2014 r.

Nr XLIV/328/2018  z dnia 29.05.2018 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego  poz 6150 z 05.11.2014 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego  poz. 4309 z 13.06.2018 r.

5.

·     MPZ dla miejscowości Brzezie-1, Brzezie-2, Brzezie-3, Brzezie-4, Brzezie-5

·     zmiana niektórych ustaleń planu

Nr XLVI/318/2014 z dnia 17.10.2014 r.

Nr XLIV/325/2018  z dnia 29.05.2018 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego  poz 6087  z 04.11.2014 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego  poz. 4253  z 13.06.2018 r.

6.

·     MPZ dla miejscowości Dąbrowa

·     zmiana niektórych ustaleń planu

Nr XLVI/319/2014 z dnia 17.10.2014 r.

Nr XLIV/326/2018  z dnia 29.05.2018 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego  poz 6088 z 04.11.2014 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego  poz. 4254  z 13.06.2018 r.

7.

·     MPZ dla miejscowości Grodkowice-1 

·     zmiana niektórych ustaleń planu

·     zmiana niektórych ustaleń planu

Nr XLVI/320/2014 z dnia 17.10.2014 r.

Nr XXXII/220/2017 z dnia 01.06.2017 r.

Nr XLIV/327/2018 z dnia 29.05.2018 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego  poz 6089 z 04.11.2014 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego  poz. 4032 z 13.06.2017 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego poz. 4255 z 13.06.2018 r.

8.

·     MPZ dla miejscowości Łężkowice

·     zmiana niektórych ustaleń planu
(z wyłączeniem Łężkowice-1 i Łężkowice-2)

Nr XLVI/322/2014 z dnia 17.10.2014 r.

Nr XLIV/329/2018 z dnia 29.05.2018 r

Dz. U. Woj. Małopolskiego  poz 6090 z 04.11.2014 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego  poz. 4256  z 13.06.2018 r.

9.

MPZ dla miejscowości Łężkowice-1

Nr XLVI/349/2006 z dnia 26.10.2006 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 910 z 11.12.2006 r.

10.

MPZ dla miejscowości Łężkowice-2

Nr XXIX/199/2017 z dnia 30.03.2017 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego,poz. 2660 z dnia 11.04.2017 r.

11.

·     MPZ dla miejscowości Łysokanie

·     zmiana niektórych ustaleń planu

Nr XLVI/323/2014 z dnia 17.10.2014 r.

Nr XLIV/330/2018  z dnia 29.05.2018 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego  poz 6117z 04.11.2014 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego  poz. 4257 z 13.06.2018 r.

12.

·     MPZ dla miejscowości Szarów

·     zmiana niektórych ustaleń planu

Nr XLVI/324/2014 z dnia 17.10.2014r.

Nr XLIV/331/2018 z dnia 29.05.2018r.

 

Dz. U. Woj. Małopolskiego  poz 6135 z 05.11.2014 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego  poz. 4258 z 13.06.2018 r

13.

MPZ dla miejscowości Targowisko-1, Targowisko-2

Nr XXXIX/295/2006 z dnia 24.02.2006

Nr XV/85/2015 z dnia 15.12.2015 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 213 z 29.04.2006 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego  poz 8550 z 31.12.2015 r.

14.

MPZ dla miejscowości Targowisko-3 

Nr XLIII/321/2006 z dnia 05.06.2006 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 500 poz. 3106 z 22.08.2006 r.

15.

MPZ dla miejscowości Targowisko-4

Nr II/12/2014 z dnia 09.12.2014 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego  poz 7105 z 11.12.2014 r.

16.

MPZ dla miejscowości Targowisko-5

Nr XXVII/186/2017 z dnia 23.02.2017 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego  poz 1810 z 10.03.2017 r.

17.

·     MPZ dla miejscowości Targowisko-6 

·     zmiana niektórych ustaleń planu

Nr XLVI/325/2014 z dnia 17.10.2014 r.

Nr XLIV/332/2018  z dnia 29.05.2018 r

Dz. U. Woj. Małopolskiego  poz 6118z 04.11.2014 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego  poz. 4259 z 13.06.2018 r.

18.

·     MPZ dla miejscowości Targowisko-7

·     zmiana niektórych ustaleń planu

Nr XVLI/326/2014 z dnia 17.10.2014 r.

Nr XXXIII/224/2017  z dnia 29.06.2017 

Dz. U. Woj. Małopolskiego  poz. 6127 z 04.11.2014 r.

Dz. U. Woj. Małopolskiego  poz. 4573 z 07.07.2017 r.

19.

·     MZP dla obszaru „Polana Poszyna”

Nr IX/91/2019 z dnia 24.07.2019

 

Dz. U. Woj. Małopolskiego  poz. 5904 z 12.08.2019 r. Obowiązuje od 3.09.2019 r.

 

20.

·     MZP dla obszaru Grodkowice-1-UP-MNU

Nr XIII/118/2019 z dnia 27.11.2019

Dz. U. Woj. Małopolskiego poz. 8493 z 3.12.2019 r. Obowiązuje od 18.12.2019 r.

21.

·     MZP dla obszaru Brzezie-6

Nr XII/107/2019 z dnia 16.10.2019

Dz. U. Woj. Małopolskiego poz. 7394 z dnia 23.10.2019 r. Obowiązuje od 7.11.2019 r.

22.

·     MZP dla obszaru Targowisko-8

Nr XVI/143/2020 z dnia 30.01.2020

Dz. U. Woj. Małopolskiego poz. 1382 z dnia 17.02.2020 r. Obowiązuje od 3.03.2020 r.