Plan zagospodarowania przestrzennego

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj według stanu na dzień 01.08.2016 r.

 

Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegolub zmiany planu

Nr i data uchwały Rady Gminy Kłaj

Publikacja – Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Linki

Uwagi

1

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj

Nr XII/79/99

z dnia

29.11.1999 r.

Nr 65,

poz. 1396

z dn. 23.12.1999 r.

- treść uchwały

-rysunek

obowiązuje

w części

2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj obejmujący miejscowości gminy: Kłaj, Łężkowice, Łysokaniew ich granicach administracyjnychz wyłączeniem terenów objętych Uchwałą RadyGminy Kłajnr XII/79/99z dn. 29.11.1999 r.

Nr XXI/168/2004

z dnia

30.07.2004 r.

Nr 261,

poz. 2910

z dn.

6.09.2004 r.

- treść uchwały

-rysunek Kłaj cz.1

-rysunek Kłaj cz.2

-rysunek Łysokanie

-rysunek Łężkowice

 

 

nie obowiązuje

3

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj obejmującego miejscowości gminy: Kłaj, Łężkowice, Łysokaniew ich granicach administracyjnychz wyłączeniem terenów objętych Uchwałą RadyGminy Kłajnr XII/79/99 z dn. 29.11.1999 r.

Nr XV/105/2008

z dnia

3.06.2008 r.

Nr 423,

poz. 2722

z dnia 19.06.2008 r.

-treść uchwały

-zał. 1

-zał. 2

 

nie obowiązuje

Nr XXII/147/2008

z dnia

9.12.2008 r.

Nr 858

z dnia 15.12.2008 r.

- treść uchwały

 

nie obowiązuje

Nr XXIV/165/2012

z dnia

4.09.2012 r.

Poz. 4578

z dnia 19.09.2012 r.

- treść uchwały

 

nie obowiązuje

4

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj obejmujący miejscowości gminy: Dąbrowa, Grodkowice, Targowisko w ich granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów objętych Uchwałą Rady Gminy Kłaj nr XII/79/99 z dn. 29.11.1999 r. 

Nr XXIII/178/2004

z dnia

1.10.2004 r.

Nr 464,

poz. 5216

z dnia 31.12.2004 r.

- treść uchwały

-aneks 1

-aneks 2

-aneks 3

-rysunek Targowisko

-rysunek Grodkowice

-rysunek Dąbrowa

obowiązuje w części

Nr XXVI/204/2004

z dnia

13.12.2004 r.

Nr 464,

poz. 5216

z dnia 31.12.2004 r.

- treść uchwały

 

obowiązuje w części

5

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj obejmującego miejscowości gminy: Dąbrowa, Grodkowice, Targowisko w ich granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów objętych Uchwałą Rady Gminy Kłaj nr XII/79/99 z dn. 29.11.1999 r. 

Nr XV/104/2008

z dnia

3.06.2008 r.

Nr 423,

poz. 2721

z dnia 19.06.2008 r.

- treść uchwały

- zał. 1

obowiązuje w części

Nr XXIV/164/2012

z dn.

4.09.2012 r.

Poz. 4577

z dn. 19.09.2012 r.

- treść uchwały

 

obowiązuje w części

6

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj obejmujący miejscowości gminy: Brzezie, Szarów w ich granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów objętych Uchwałą Rady Gminy Kłaj nr XII/79/99 z dn. 29.11.1999 r. 

Nr XXXIX/294/2006 z dn.

24.02.2006 r.

Nr 213,

poz. 1466

z dn. 29.04.2006 r.

- treść uchwały

-aneks 1

-aneks 2

-rysunek Brzezie

-rysunek Szarów

obowiązuje w części

7

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj obejmującego miejscowości gminy: Brzezie, Szarów w ich granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów objętych Uchwałą Rady Gminy Kłaj nr XII/79/99 z dn. 29.11.1999 r. 

Nr XV/103/2008

z dn. 3.06.2008 r.

Nr 423,

poz. 2720

z dn. 19.06.2008 r.

-treść uchwały

-zał. 1

-zał. 2

 

obowiązuje w części

Nr XXIV/163/2012

z dn. 4.09.2012 r.

Poz. 5068

z dn. 16.10.2012 r.

-treść uchwały

 

obowiązuje w części

8

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Targowisko-1”, „Targowisko-2” położonych na terenie Gminy Kłaj

Nr XXXIX/295/2006 z dn.

24.02.2006 r.

Nr 213

z dn. 29.04.2006 r.

-treść uchwały

-rys. 1

-rys. 2

-rys.3

-rys.4

-rys.5

-zał. 2

 

obowiązuje

9

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj dla obszaru: „Targowisko-3”

Nr XLIII/321/2006

z dn. 5.06.2006 r.

Nr 500,

poz. 3106

z dn. 22.08.2006 r.

-treść uchwały

-rysunek

-zał. 1

-zał. 2

 

obowiązuje

10

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj dla obszaru: „Łężkowice-1”

Nr XLVI/349/2006

z dn.

26.10.2006 r.

Nr 910

z dn. 11.12.2006 r.

-treść uchwały

-zał. 1

-rysunek

obowiązuje

11

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj dla obszaru: „Łężkowice-2”

Nr VIII/49/2007

z dn.

27.07.2007 r.

Nr 641,

poz. 4227

z dn.

3.09.2007 r.

-treść uchwały

-zał. 1

-rysunek

obowiązuje

12

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj dla obszaru: „Targowisko-4”

Nr XXXII/199/2009 z dn.

28.08.2009 r.

Nr 599

z dn. 25.09.2009 r.

-treść uchwały

-zał. 1

-rysunek

nie obowiązuje

13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj dla obszaru: „Targowisko-5”

Nr XXXIII/208/2009 z dn.

19.10.2009 r.

Nr 665,

poz. 4992

z dn.

2.11.2009 r.

-treść uchwały

-zał. 1

-rysunek

obowiązuje

ze zmianami

14

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj dla obszarów: „Brzezie-1”, „Brzezie-2”, „Brzezie-3”, „Brzezie-4”, „Brzezie-5”

Nr XLVI/318/2014
z dn.

17.10.2014 r.

poz. 6087

z dn. 04.11.2014 r.

-treść uchwały

-rysunek

-zał. 2

-zał.3

obowiązuje od dnia 19.11.2014r.

15

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj dla miejscowości: Dąbrowa

Nr

XLVI/319/2014

z dn.

17.10.2014 r.

poz. 6088

z dn.

04.11.2014 r.

-treść uchwały

-rysunek

-zał. 2

-zał.3

obowiązuje

od dnia 19.11.2014r. 

16

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj dla obszaru: „Grodkowice-1”

Nr

XLVI/320/2014

z dn.

17.10.2014 r.

poz. 6089

z dn.

04.11.2014 r.

-treść uchwały

-rysunek

-zał. 2

-zał.3

obowiązuje

od dnia 19.11.2014r.

17

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj dla miejscowości: Kłaj

Nr

XLVI/321/2014

z dn.

17.10.2014 r.

poz. 6150

z dn.

05.11.2014 r.

-treść uchwały

-rysunek

-zał. 2

-zał.3

obowiązuje

od dnia 20.11.2014r.

18

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj dla miejscowości:

Łężkowice

Nr

XLVI/322/2014

z dn.

17.10.2014 r.

poz. 6090

z dn.

04.11.2014 r.

-treść uchwały

-rysunek

-zał. 2

-zał.3

obowiązuje

od dnia 19.11.2014r.

19

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj dla miejscowości:
Łysokanie

Nr

XLVI/323/2014

z dn.

17.10.2014 r.

poz. 6117

z dn.

04.11.2014 r.

-treść uchwały

-rysunek

-zał. 2

-zał.3

obowiązuje

od dnia 19.11.2014r.

20

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj dla miejscowości: Szarów

Nr

XLVI/324/2014

z dn.

17.10.2014 r.

poz. 6135

z dn.

05.11.2014 r.

-treść uchwały

-rysunek

-zał. 2

-zał.3

obowiązuje od dnia 20.11.2014r.

21

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj dla obszaru: „Targowisko-6”

Nr

XLVI/325/2014

z dn.

17.10.2014 r.

poz. 6118

z dn.

04.11.2014 r.

-treść uchwały

-rysunek

-zał. 2

-zał.3

obowiązuje

od dnia 19.11.2014r.

22

Zmiany miejscowego planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj dla obszaru: „Targowisko-7”

Nr

XLVI/326/2014

z dn.

17.10.2014 r.

poz. 6127

z dn.

04.11.2014 r.

-treść uchwały

-rysunek

-zał. 2

-zał.3

obowiązuje

od dnia 19.11.2014r.

23

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj dla obszaru: „Targowisko-4”

Nr

II/12/2014

z dnia 

09.12.2014 r.

poz. 7105

z dnia 

11.12.2014 r.

-treść uchwały

-rysunek

obowiązuje

od dnia 26.12.2014r.

24

Zmiana ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj dla obszaru

„Targowisko-5”

Nr XIV/83/2015 z dnia 30.11.2015 r.

Poz. 7298

z dnia 3.12.2015 r.

-treść uchwały

-rysunek

Obowiązuje od dnia 19.12.2015r.

25

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj dla obszarów: „Targowisko-1” i „Targowisko-2”

Nr XV/85/2015 z dnia 15.12.2015r.

Poz. 8550 z dnia 31.12.2015 r.

-treść uchwały

-rysunek

Obowiązuje od dnia 15.01.2016r.