Druki do pobrania

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności:

Referat Inwestycji:

Referat Gospodarki Komunalnej:

Referat Podatków i Opłat Lokalnych:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości doc. lub pdf.
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu/posiadaniu gruntów doc. lub pdf.

     Podatek od Nieruchomości:

Druki obowiązujące od 1.07.2019r. 

Broszury Ministerstwa Finansów:

     Podatek Rolny:

Druki obowiązujące od 1.07.2019r.

Broszury Ministerstwa Finansów:

     Podatek Leśny:

Druki obowiązujące od 1.07.2019r. 

Broszury Ministerstwa Finansów:

     Podatek od środków transportowych:

Referat Ochrony Środowiska, Ewidencji Gospodarczej, Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego:

Plan zagospodarowania przestrzennego:

Geodezja:

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego:

Sprawy Wojskowe:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół: