Druki do pobrania

Referat Oragnizacyjny i Administracji:

Referat Inwestycji 

Referat Utrzymania Porządku i Czystości:

Referat Podatków i Opłat Lokalnych:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości doc. lub pdf.
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu/posiadaniu gruntów doc. lub pdf.

     Podatek od Nieruchomości:

     Podatek Rolny:

     Podatek Leśny:

Referat Ochrony Środowiska, Ewidencji Gospodarczej, Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego:

Plan zagospodarowania przestrzennego:

Geodezja:

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół:

2018

 Organizacje pozarządowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej