Druki do pobrania

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności:

Referat Inwestycji:

Referat Gospodarki Komunalnej:

  • Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  doc.  pdf.
  • Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – sezon doc.  pdf.  
  • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości doc.  pdf.
  • Załącznik do powyższego wniosku doc.  pdf.
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych doc.  pdf.

Referat Podatków i Opłat Lokalnych:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości doc. lub pdf.
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu/posiadaniu gruntów doc. lub pdf.

     Podatek od Nieruchomości:

Druki obowiązujące od 1.07.2019r. 

Broszury Ministerstwa Finansów:

     Podatek Rolny:

Druki obowiązujące od 1.07.2019r.

Broszury Ministerstwa Finansów:

     Podatek Leśny:

Druki obowiązujące od 1.07.2019r. 

Broszury Ministerstwa Finansów:

     Podatek od środków transportowych:

Referat Ochrony Środowiska, Ewidencji Gospodarczej, Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego:

Plan zagospodarowania przestrzennego:

Geodezja:

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego:

Sprawy Wojskowe:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół: