Zdalna Szkoła +

Gmina Kłaj realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Cel projektu: poprawa dostępu do szybkiego internetu wśród uczniów z terenu gminy Kłaj poprzez zakup sprzętu komputerowego wykorzystywanego w systemie zdalnej nauki

Dofinansowanie projektu z UE: 74 868,64 zł

Gmina Kłaj otrzymała kolejny grant na zakup komputerów do prowadzenia nauki zdalnej.

Obecnie realizujemy projekt pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Grant w wysokości 74 868,64 zł zostanie przeznaczony na zakup 34 laptopów oraz 5 routerów WiFi. Dzięki dotacji do szkół i uczniów trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

Wysokość grantu została określona na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie.

Głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba rodzin wielodzietnych na terenie gminy.

Zakup jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Zakup sfinansowany z projektu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” ze środków UE z programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.