Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Kłaj 652   32-015 Kłaj
tel./fax (12) 284 16 11
e-mail:


Dyrektor Kazimierz Sroka
tel./fax  (12) 284 16 11
tel. (12) 284 00 43  wew. 22