Realizowane z własnych środków

  • Remont Domu Kultury w Szarowie

W budynku Domu Kultury podobnie jak w pozostałych miejscowościach wykonane zostaną prace kompleksowej termomodernizacji oraz wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa.

Dowiedz się więcej

  • Remont Domu Kultury w Dąbrowie 

Kompleksowej termomodernizacji doczeka się budynek Domu Kultury w Dąbrowie. Finisz prac przewidywany jest na koniec września bieżącego roku. W tym czasie wykonany zostanie dwuspadowy dach, stolarka okienna oraz drzwiowa, a także termomodernizacja budynku.

dowiedz się więcej

  • Remont Ośrodka Zdrowia w Kłaju 

Wykonanie robót budowlanych w zakresie nadbudowy budynku będzie polegać na zmianie konstrukcji istniejącego dachu płaskiego na dach dwuspadowy, symetryczny. Dach będzie kryty blacho dachówką.

Dowiedz się więcej.

  • Kanalizacja

Nowosądecka firma INKO 2001 realizuje prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodkowice. Na dzień dzisiejszy wykonano kompletną przepompownię wraz z rurociągiem tłocznym do drogi krajowej A4, a także odcinki kanalizacji grawitacyjnej, od przepompowni w kierunku centrum Grodkowic. 

W dalszym ciągu trwają prace projektowe dla kanalizacji sanitarnej: Szarów, Dąbrowa i Kłaj. W chwili obecnej jest opracowywana koncepcja i szczegółowe uzgodnienia lokalizacji kanalizacji sieci na konkretnych działkach. Projektanci przyjęli również wstępne umiejscowienie sieciowych przepompowni ścieków. 

Zrealizowane inwestycje związane z kanalizacją, pozytywnie wpłyną nie tylko na ochronę środowiska, ale przede wszystkim podniosą standard życia mieszkańców Gminy Kłaj. Uzbrojenie terenu w sieć kanalizacyjną spowoduje, że gmina będzie atrakcyjniejsza dla inwestorów, co może przyczynić się pośrednio do wzrostu zatrudnienia. 

  • Łysokanie, Dąbrowa – remonty Domów Kultury

Prace projektowe związane z budynkami Wiejskiego Domu Kultury w Łysokaniach i Dąbrowie. W wyniku rozbudowy i przebudowy przedmiotowe obiekty zyskają nową, atrakcyjną formę bryły i kolorystykę. Podwyższeniu ulegnie standard funkcjonalny budynków poprzez modernizację wewnętrznego układu pomieszczeń. 

  • Szarów, Brzezie – ocieplenie budynków

Został już opracowany projekt docieplenia wraz z modernizacją elewacji dla Wiejskiego Domu Kultury w Szarowie. Obiekt dzięki tej inwestycji zyska atrakcyjny i przykuwający uwagę wygląd. Równocześnie dla przedmiotowej termomodernizacji WDK i przedszkola w Szarowie,  oraz Ośrodka Zdrowia w Brzeziu opracowywany jest certyfikat energetyczny, który posłuży do określenia efektów ekologicznych i oszczędności, dla potrzeb wniosku o pożyczkę preferencyjną do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

  • Plac zabaw w Brzeziu 

Zjeżdżalnie, drabinki, bujak, huśtawka – złożony m.in. z tych urządzeń rekreacyjnych kolorowy i bezpieczny kącik zabaw dla najmłodszych gmina chce zbudować w Brzeziu. W planie zagospodarowania przestrzennego teren inwestycji przy miejscowym Domu Kultury jest włączony do strefy ochrony konserwatorskiej. Wymaga to  przygotowania dodatkowej, obszernej dokumentacji projektowej. 

- W skład opracowania ma wejść nawet mapa sytuacyjno-wysokościowa z ukształtowaniem terenu i inwentaryzacją dendrologiczną – mówi wójt Zbigniew Strączek – opracowanie tego typu  dokumentów wydłuża proces inwestycyjny typowy dla budowy placów zabaw w innych lokalizacjach – podkreśla gospodarz gminy.   

Koszt wszystkich planowanych do zamontowania urządzeń wyniesie około 40 tys. zł.

Plac zabaw w Brzeziu będzie szóstym placem zabaw w gminie wybudowanym przez samorząd w ciągu ostatnich dwóch lat.  - Koncepcja wyposażania centrów sołectw w place zabaw to jeden z naszych inwestycyjnych priorytetów. Życzę, aby jak najlepiej służyły one lokalnym społecznościom – podkreśla wójt Zbigniew Strączek.