Google Street View

Po Kłaju można przechadzać się nie tylko w rzeczywistości, ale także można się „wybrać” na spacer wirtualny. Nie ruszając się z domu, ulicami naszej gminy wędrować można dzięki Google Street View.

Zachęcamy do poszukania siebie i swojego domu!