Placówkami oświaty

Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie
dyrektor Jadwiga Kluz
32-014 Brzezie, Dąbrowa 151A
tel. (12) 284-13-32
email:
strona www 

Przedszkole Samorządowe w Kłaju
dyrektor Iwona Gacek
32-015 Kłaj, Kłaj 651
tel. (12) 284-12-87
email:
strona www

Szkoła Podstawowa w Grodkowicach 
dyrektor Iwona Marzec
32-015 Kłaj, Grodkowice 80
tel./fax (12) 284-54-64
email:
strona www

Szkoła Podstawowa w Brzeziu
dyrektor Małgorzata Sobkiewicz
32-014 Brzezie, Brzezie 362
tel. (12) 284-50-11
email: 
strona www

Szkoła Podstawowa w Kłaju
dyrektor Joanna Świegoda
32-015 Kłaj, Kłaj 361
tel. (12) 284-11-76
fax. (12) 284-19-75
email: 
strona www

Szkoła Podstawowa w Targowisku
dyrektor Patrycja Winzer
32-015 Kłaj, Targowisko 313
tel. (12) 284-14-69
email: 
strona www

Szkoła Podstawowa w Szarowie
dyrektor Marcin Śmigla
32-014 Brzezie, Szarów 302
tel./fax.  (12) 284-11-99
email: 
strona www

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kłaju
dyrektor Kazimierz Sroka
32-015 Kłaj, Kłaj 552
tel. (12) 284-00-43, fax. (12) 284-16-11
email: