Raba i Starorzecze Raby

Cennym walorem turystyczno-rekreacyjnym jest dolina rzeki Raby od lat odwiedzana przez miłośników kąpieli i wędkarzy.Na południe od przysiółka Goły Brzeg i w bezpośrednim jego sąsiedztwie, rozlewa się jedno z najdłuższych  i najbardziej okazałych rabisk, czyli Starorzeczy Raby.