Pomniki przyrody

Lp. Nazwa pomnika przyrody
(jak w akcie prawnym o ustanowieniu)
Data utworzenia pomnika przyrody Obowiązująca
podstawa prawna
wraz z oznaczeniem
miejsca ogłoszenia
aktu prawnego
Opis pomnika przyrody Gmina Miejscowość Obręb ewidencyjny  Nr działki  ewidencyjnej
1 dąb szypułkowy (Quercus robur) 1987-06-09 Zarz. Nr 29/87 Prezyd.
Miasta Krakowa z dn. 09.06.1987 r.

Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 478 cm

Kłaj Grodkowice 0003 228/3
2 jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) 1987-06-09 Zarz. Nr 29/87 Prezyd.
Miasta Krakowa z dn. 09.06.1987 r.

 

jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) o obwodzie 630 cm

 

Kłaj Grodkowice 0003 228/3
3 dąb szypułkowy (Quercus robur) 1953-06-30 Dec.RL.VI-23/12/53 z dn.30.06.1953 r. dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 564 cm Kłaj Kłaj 0004 0
4 Stanowisko brzozy niskkiej (betula humilis) 1997-01-30 Rozp. Nr 3 Woj.Kraków z dn.30.01.1997r.                       ( Dz.U.Woj.Kraków nr 5 poz.13)   Stanowsiko brzozy niskiej (betula humilis) Kłaj Dąbrowa  0002 662