Pomniki przyrody

Lp. Nazwa pomnika przyrody
(jak w akcie prawnym o ustanowieniu)
Data utorzenia pomnika przyrody Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego Opis pomnika przyrody Gmina Miejscowość Obręb ewidencyjny Nr działki ewidencyjnej
1. Dąb szypułkowy (Quercus robur) 1987-06-09 Zarz. nr 29/87 Prezyd. Miasta Krakowa z dn. 9.06.1987 r. Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 478 cm Kłaj Grodkowice 0003 228/3
2. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) 1987-06-09 Zarz. nr 29/87 Prezyd. Miasta Krakowa z dn. 09.06.1987 r. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) o obwodzie pnia 630 cm Kłaj Grodkowice 0003 228/3
3. Dąb szypułkowy (Quercus robur) Zwany "Dębem Królewskim" - drzewo leżące w stanie mocnego rozkładu 1953-06-30 Dec. RL. VI-23/12/53 z dn. 30.06.1953 r. Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 564 cm Kłaj Kłaj 0004  
4. Stanowisko brzozy niskiej (Betula humilis) 1997-01-30 Rozp. nr 3 Woj. Kraków z dn. 30.01.1997 r. (Dz.U.Woj.Kraków nr 5 poz.13) Stanowisko brzozy niskiej (betula humilis) Kłaj Dąbrowa 0002 662
5. Dab szypułkowy (Quercus robur) "Dąb Bartłomiej" 2019-07-24 Uchwała nr IX/90/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 24.07.2019 r. Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 281 cm Kłaj Dąbrowa 0002 287/2