Pomniki przyrody

Lp. Nazwa pomnika przyrody
(jak w akcie prawnym o ustanowieniu)
Data utworzenia pomnika przyrody Opis pomnika przyrody
1. Dąb szypułkowy (Quercus robur) 1987-06-09 Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 478 cm
2. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) 1987-06-09 Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) o obwodzie pnia 630 cm
3. Dąb szypułkowy (Quercus robur) 1953-06-30

Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 564 cm

4. Stanowisko brzozy niskkiej (betula humilis) 1997-01-30 Stanowisko brzozy niskkiej (betula humilis) 
5.  „Dąb Bartłomiej” 2019-07-24

Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 281 cm