Kapliczki i zabytki sakralne

Kapliczka Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus

Jedna z najstarszych kapliczek znajduje się tuz przy szosie Kłaj- Szarów, na tak zwanej Gęsiarni. Ma ona kształt słupowy z wnęką w Górnej partii, w której znajduje się figura Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, a na górze zwieńczona jest krzyżem. Kapliczka spoczywa na masywnym cokole. Jest to fundacja państwa Wojasów, których pradziadek był leśnym. Kapliczkę z piaskowca zbudowali górale i tu ją ustawili na życzenie fundatora. Obsadzono ją czterema lipami. Obecnie liczy ona ponad 150 lat, co stwierdzono na podstawie bardzo nieczytelnego napisu: „Jan i Małgorzata fundatorzy z Kłaja proszą o pozdrowienie anielskie do Matki Bożej Różańcowej. Za dusze zmarłych R.P. 1855” (w tym miejscu należy zaznaczyć, że kapliczka została odnowiona w 2010 r. i różni się formą od wyżej opisanej).

Kapliczka "Biała"

Przy tej samej ulicy, w pobliżu Urzędu Gminy Kłaj zbudowano kapliczkę „Białą” – domkową, o wymiarach 2x2 m. Ma ona ok. 3,5 m wysokości. Wewnątrz kapliczki znajduje się krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa. Osobliwością jest to, że Jezus na krzyżu ma nogi przybite równolegle – jedna obok drugiej. Przed kilkoma laty kapliczka własnym sumptem odnowił ją Stanisław Paluszak. Prawdopodobnie pochodzi z przełomu XIX/ XX w. Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że jest znacznie starsza. 

Drewniana Kapliczka Matki Boskiej w Kłaju

W pobliżu leśniczówki na Gradobiciu znajdowała się mała, drewniana kapliczka skrzynkowa, o wymiarach 50x70 cm. Była ona zawieszona na pniu sosny. Kapliczka była oszklona. Wewnątrz znajdował się wizerunek Matki Bożej, a nad nią umieszczono mały krzyżyk. Prawdopodobnie pochodziła z I połowy XX w. Niestety, drzewo zostało złamane przez wichry przed kilkoma laty. W pobliżu drzewa Tadeusz Mirek zbudował piękną kapliczkę z cegły, ale obecnie stoi na niewysokim postumencie na ziemi. Jest także pięknie ogrodzona. 

Kamienny Krzyż

W pobliżu kościoła- pod lipami, znajduje się kamienny krzyż ustawiony w roku 1821 (ew. w 1831 r.), na wysokim podwójnym cokole. Jego fundatorami byli Wiktoria i Wojciech Gondorowie (lub Sondorowie), pradziadowie rodziny Rybków. Bardzo nieczytelny napis głosi, że jego fundatorzy „ proszą o pozdrowienie anielskie do Boga”.

Kapliczka Świętego Walentego w Targowisku

Należy zwrócić uwagę na rok 1811.Z tego roku jest Kapliczka Świętego Walentego z dzwonkiem burzowym - stoi na straży Targowiska przy głównej drodze, w centrum wsi, nad rzeka Tusznicą.  Łagodne tutejsze wzniesienie terenu zostało wzmocnione kamiennymi blokami. Na utworzonym wzgórzu postawiono domkową kapliczkę. We wnętrzu znajduje się duża figura Świętego Walentego. Postać Świętego zgodnie z ikonografią przedstawiona została w szatach kapłańskich, z księgą w reku, jako że głosił Słowo Boże. U jego stóp umieszczono półleżącą postać małej dziewczynki, której Święty wg legendy przywrócił wzrok. W hagiografii występuje jako uzdrowiciel chorych. Kapliczce towarzyszy zabytkowy dzwonek na chmury  z  1737 r. Umieszczony na wysokim stelażu, cieszył się z dawien dawna skutecznym oddziaływaniem na całą okolicę. Dźwięk dzwonka rozpędzał nadciągające groźne chmury. Chronił wieś od gradów, wichrów i nawałnic burzowych. Choć dziś dzwonnik nie dzwoni, wiara w jego moc, pozostała. Napis łaciński (Ecce Dni Fugite Partes Advers) na płaszczu dzwonka zawiera nabożne zawołanie:

„Oto Krzyż Pana, Uciekajcie przeciwnicy.” Dzwonek został ufundowany przez nieznanego szlachcica sygnującego się inicjałami KW i herbem „Łabędź”, co  zostało na nim uwiecznione, wraz z wizerunkiem matki Boskiej i datą 1737.Kapliczkę Św. Walentego otaczają ogromne rozłożyste lipy posadzone zapewne przed 200 laty. 

Kapliczka „GOLGOTA” w Targowisku

Kapliczka kamienna usytuowana przy drodze Wołowej „75-ce” postawiona tu 1811 roku zmieniła położenie. W 1969 roku została przeniesiona na przeciwną stronę drogi. Wymagała od pewnego czasu gruntownej konserwacji. Pojawiły się bardzo liczne ubytki piaskowca toteż należało go gruntownie oczyścić, uzupełnić i zaimpregnować. Powierzchnię kamienia pokrywały zabrudzenia, porosty i mchy. Prace konserwatorskie wykonywała Firma ART.-REST s.c. z Krakowa.

Kapliczka wysoka jest na 4 m składa się z dużego postumentu, na którym wyryto: „Fundator  Wincenty Korbut, dnia 19 maja 1811”. Powyżej napisu, w dwóch wnękach umieszczono sceny związane z „Golgotą”. W górnej wnęce, płaskorzeźba przedstawia Ukrzyżowanego Pana Jezusa pomiędzy dwoma łotrami i Matkę Boską obejmującą Krzyż. We wnęce poniżej wyrzeźbiono scenę Upadku pod Krzyżem, obok postać Matki Boskiej. Kapliczka o wyjątkowych walorach artystycznych, ze względu na formę tzw. słupową jak i rzeźby jest wpisana w rejestr Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.