Kapliczki i zabytki sakralne

Kapliczka Świętej Anny w Brzeziu

Kapliczka z końca XIX wieku usytuowana jest przy drodze wyjazdowej z Brzezia na drogę Krajową nr 4. Słupowa, zbudowana najprawdopodobniej z kamienia. Na dwuspodniowym cokole znajduje się czworoboczny słup, ozdobiony dwoma wypukłymi pasami. Na nim ustawiona jest figura Matki Boskiej w niebieskiej sukni, depczącej głowę węża. Maryja ukazana jest ze skrzyżowanymi na piersiach dłońmi, rozwianymi włosami i welonem. Figurę osłania półkolisty, metalowy daszek. Kapliczka i figura są barwnie pomalowane i potocznie nazywane „Św. Anny”. Prawdopodobnie wcześniej usytuowana była tutaj figura tej świętej. Starszy mieszkaniec Brzezia twierdzi, że obecna figura przestawia Świętą Annę, mylnie braną za Matkę Boską.

Kapliczka Świętego Floriana w Brzeziu

Kapliczka z 1880 roku zlokalizowana jest na niewielkim wzniesieniu, pośrodku zbiegu trzech ulic: tzw. ulicy Świętego Floriana, Jana Pawła II i Stromej. Ogrodzona jest prostym płotkiem. Usytuowana na dwuspadowym, niewielkim cokole, trójkondygnacyjna, z figurą Świętego Floriana. Kamienna, barwnie pomalowana kapliczka posiada w najniższej części, w płycie, napis fundacyjny Katarzyny Kościółkówny. W kondygnacji środkowej znajdują się płaskorzeźbione postacie świętych: Katarzyny, Michała Archanioła, Agnieszki i Ambrożego. Na ścianie ostatniej kondygnacji umieszczona jest scena Zwiastowania i Koronacji Najświętszej Marii Panny oraz postacie świętych m.in. Mikołaja. Kapliczkę wieńczy figura Świętego Floriana gaszącego płonący kościół. Ze względu na bardzo zły stan, w 2018 roku wykonane zostały prace konserwatorskie. 

Krzyż w Brzeziu przy Pięciolipkach 

Krzyż zlokalizowany jest na prywatnej posesji nr 177 przy tzw. ulicy Dąbrowskiej.  Niegdyś w miejscu tym rosło pięć wiekowych, potężnych lip tworząc krąg. Dziś ostały się tylko dwie. Legenda głosi, że posadzono je na mogiłach pięciu braci, którzy zginęli w bratobójczej walce o dziewczynę, która była córką miejscowego kmiecia.

Kapliczka Najświętszej Marii Panny w Brzeziu

Kapliczka zlokalizowana jest na prywatnej posesji nr 325 od tzw. ulicy Szkolnej. Jest to dwukondygnacyjna kamienna kapliczka, stojąca na niskim cokole. W niższej kondygnacji znajduje się figura Najświętszej Marii Panny z rozłożonymi rękami, w otwartej postawie. Powyżej znajduje się mniejsza wnęka przeznaczona aktualnie na figurkę siedzącego aniołka. Obie wnęki z czterech stron są oszklone. Kapliczka zwieńczona jest kamiennym krzyżem. 

Kapliczka Matki Boskiej w Dąbrowie

Kapliczka usytuowania jest u zbiegu dwóch ulic: tzw. Brzeskiej i Centralnej (naprzeciw posągu Chrystusa). Ogrodzona jest niskim, metalowym płotem. Słupowa, dwukondygnacyjna, z półkolistą niszą w wyższej kondygnacji, zwieńczona krzyżem. Wzniesiona z piaskowca, z którego wykonana jest również stojąca w niszy figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Na frontowej ścianie niższej kondygnacji wyryty jest również napis fundacyjny: „D O M// Jan Franciszka// Kaliccy Fundator// 1858”. Na ściankach bocznych wyższej kondygnacji znajdują się płaskorzeźbione postacie świętych. Nisza oraz postacie świętych flankowane są rytymi w kamieniu pionowymi pasami wici roślinnej. Kapliczka została gruntownie odnowiona w 2005 r. Dawniej rosły tu z dwu stron lipy.

Figura Matki Boskiej w Dąbrowie

Figura Matki Boskiej zlokalizowana jest we wnęce Towarzystwa Ducha Świętego Domu Formacyjnego w Dąbrowie 31. Zobaczyć można ją od tzw. ul. Partyzantów biegnącej w stronę Staniątek. Figura ma około metra wysokości i jest pozłacana. 

Krzyż pamiątkowy w zespole pałacowo-folwarcznym w Grodkowicach

Wystawiony na pamiątkę rabacji chłopskiej z 1846 r., gdy został zamordowany właściciel. Postawienie krzyża było ważnym elementem w procesie „godzenia się” z mieszkańcami wsi. Ustawiony na kamiennym ozdobnym cokole żelazny krzyż o profilowanych krawędziach. Na frontowej ścianie cokołu płycina prostokątna zamknięta z góry łukiem Tudorów z napisem: „Dnia// 23.// LUTEGO// 1846.// Roku.”. Na ramionach krzyża napis na poziomym: „OICZE ODPUŚĆ IM”, a na pionowym: „BO NIE WIEDZĄ CO CZYNIĄ”. Ze względu na duże zniszczenia w 2019 roku wykonano prace konserwatorskie pamiątkowego krzyża.

Figura Matki Boskiej przy domu zakonnym w Grodkowicach

Figurka ustawiona jest bokiem, do elewacji wejściowej domu zakonnego przy tzw. ulicy Kasztanowej w Grodkowicach. Podstawę posągu stanowi kopiec z kamienia. Maria w postawie opiekuńczej, z rozłożonymi na boki rękami. Rzeźba jest dobrym przykładem popularnej w dwudziestoleciu międzywojennym rzeźby religijnej.

Figura Matki Boskiej Łaskawej w Grodkowicach

Figura ustawiona nad drogą pomiędzy dwoma lipami, otoczona płotkiem. Na wysokim, ozdobnym profilowanym cokole ustawiony kwadratowy słup o starannie wyprofilowanych końcach. Figura Matki Boskiej stojąca, w geście błogosławienia. Na cokole napis fundacyjny: „FUNDATORKA// Kamila RUSSOCKICH // ŻELEŃSKA // ROKU PANA: 1856”. Na tylnej ścianie cokołu słabo widoczny podpis rzeźbiarza – „E. Stehlik”. Ze względu na liczne zniszczenia w 2018 wykonane prace konserwatorskie.

Kapliczka Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Grodkowicach

Kapliczka betonowa na rzucie zbliżonym do kwadratu, wnękowa, nakryta siodłowym, dwuspadowym daszkiem o profilowanych krawędziach, zlokalizowana jest w Grodkowicach przy tzw. ulicy Wiejskiej (Grodkowice 6). Daszek okrywa sztucznie wyhodowana warstwa mchu. We frontowej ścianie u dołu znajduje się stopień. Wnętrze wnęki w ok. 1995 roku obłożono deskami. Kapliczka o rzadko spotykanej konstrukcji i kształcie powstała w okresie powojennym.

Kapliczka Matki Boskiej Łaskawej w Grodkowicach

Kapliczka Matki Boskiej Łaskawej w Grodkowicach to tzw. "kapliczką Lisowskich", leżącą przy drodze do Cichawy (w polach przy starej drodze łączącej Grodkowice z Cichawą). Ufundowana została na początku XX wieku w 1856 roku. W Kapliczce znajduje się figurka Matki Boskiej Różańcowej. Latem figurkę można nazwać Grodkowicką Matką Boską Zielną, od polnych kwiatów, które ją zdobią.

Kapliczka Matki Bożej z Lourd w Gruszkach

Kapliczka usytuowana w Gruszkach przy drodze Wołowej Dąbrowa - Staniątki, przed skrzyżowaniem Gruszki - Brzezie. Figura Matki Bożej z Lourd wykonana z gipsu znajduje się w metalowej kopule ze szklanymi szybami, na szczycie 4 spadowego daszku znajduje się krzyż, 4 ściany kopuły rozszerzają się ku górze, umieszczona na żelbetonowym fundamencie i podstawie z cegły klinkierowej.

Kapliczka przy ulicy tzw. Podlas w Gruszkach

Kapliczka usytuowana przy drodze biegnącej skrajem wsi Brzezie – Gruszki, naprzeciw zabudowań szklarni. Wykonana z kamienia (prawdopodobnie piaskowiec), pokryta warstwami farby wapiennej. Słupowa, dwukondygnacyjna, ustawiona jest na szerokiej, niskiej podmurówce. Kondygnacje rozdzielone profilowanym gzymsem; zwieńczenie kapliczki analogiczne. W najniższej partii ryta ramka ze wciętymi narożami – być może znajdował się tutaj napis fundacyjny. Powyżej ramki data 1856. Środkowa część kapliczki nieco węższa od niższej mieści niewielką półkolistą niszę ze współczesnymi figurami Matki Boskiej i Pana Jezusa. W najwyższej partii kapliczki półkolista nisza mieści figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem na ręku. Grube warstwy farby nie pozwalają na identyfikację materiały rzeźby (prawdopodobnie kamień). W bocznych zatarte płaskorzeźbione postaci świętych w płytkich niszach. 

Kapliczka Matki Boskiej w Kłaju

Kapliczka słupowa na ulicy Wiejskiej z niewielką wnęką, podkreśloną gzymsem. Nakryta płaskim czterospadowym daszkiem kamiennym. Na nim zamocowano stromy, metalowy, czterospadowy daszek wymieniony w 2012 roku. Całość wieńczy metalowy krzyż. Wewnątrz znajduje się kamienna rzeźba. Fundatorem był prawdopodobnie Szymon Perdek. Istnieje tablica fundacyjna, lecz została ona zamalowana podczas remontu w 2006 roku. Całość pomalowana na biało i niebiesko. Kapliczka otoczona jest metalowym płotkiem.

Drewniana Kapliczka Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Kłaju w pobliżu cmentarza

Kapliczka drewniana na rzucie zbliżonym do prostokąta, jednokondygnacyjna. Dach siodłowy, trzyspadowy. Szczyt zagłębiony między połacie, z daszkiem okapowym u dołu. W ścianie frontowej u dołu bariera z toczonymi balaskami, nad nią prostokątny, zamknięty u góry, półkolisty otwór. W górnej części ściany dekoracja listewek. Drewniana figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem datowana prawdopodobnie na XVI w., została w 2012 r. przeniesiona do kościoła parafialnego w Kłaju. W kapliczce natomiast ustawiono współczesną niedużą figurę Matki Boskiej. W 2018 roku powstała na wzór tej Kapliczki taka sama drewniana kapliczka, gdzie przeniesiona została figurka. Ta natomiast usytuowana została po drugiej stronie drogi, od strony cmentarza parafialnego w Kłaju.

 

Kapliczka Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus w Kłaju

Jedna z najstarszych kapliczek znajduje się tuż przy szosie Kłaj- Szarów, na tak zwanej Gęsiarni. Ma ona kształt słupowy z wnęką w Górnej partii, w której znajduje się figura Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, a na górze zwieńczona jest krzyżem. Kapliczka spoczywa na masywnym cokole. Jest to fundacja państwa Wojasów, których pradziadek był leśnym. Kapliczkę z piaskowca zbudowali górale i tu ją ustawili na życzenie fundatora. Obsadzono ją czterema lipami. Obecnie liczy ona ponad 150 lat, co stwierdzono na podstawie bardzo nieczytelnego napisu: „Jan i Małgorzata fundatorzy z Kłaja proszą o pozdrowienie anielskie do Matki Bożej Różańcowej. Za dusze zmarłych R.P. 1855”. Kapliczka została odnowiona w 2010 r. i odrobinę różni się formą od wyżej opisanej.

Kamienny Krzyż w Kłaju

W pobliżu kościoła - pod lipami, znajduje się kamienny krzyż, ustawiony w roku 1821 (ew. w 1831 r.), na wysokim podwójnym cokole. Jego fundatorami byli Wiktoria i Wojciech Gondorowie (lub Sondorowie), pradziadowie rodziny Rybków. Bardzo nieczytelny napis głosił, że jego fundatorzy „proszą o pozdrowienie anielskie do Boga”. Na cokole u góry ozdobionym palmetą i ślimacznicami krzyż o trójkolistych zakończeniach ramion z wizerunkiem. Ciało Chrystusa potraktowane schematycznie, perizonium przewleczone przez podwójny sznur. W 2017 roku wykonano prace konserwatorskie Krzyża.

Posąg Matki Boskiej w pobliżu Szkoły w Kłaju

Według informacji mieszkańców Kłaja posąg ufundowana została przez żyda jako dziękczynienie za uratowanie domu w wielkim pożarze w 1919 roku. Otoczony żelaznym kutym płotkiem. Posąg ustawiony na wysokim kamiennym postumencie z tablicą wotywną: „O// Maryo// bez grzechu// poczęta// módl się// za nami!”. Przed remontem był tam również bardzo słabo czytelny podpis rzeźbiarza. Rzeźbiony w piaskowcu. Figurka przedstawia Najświętszą Pannę Maryję Niepokalane Poczęcie. Maryja odziana w skłębione szaty ma ręce skrzyżowane na piersi i twarz uniesioną ku górze. Pod nogami ma półksiężyc, obok którego widać główkę aniołka. Po remoncie kapliczki zyskała półokrągły, metalowy daszek, wsparty na prętach. 

Figura Matki Boskiej w Kłaju

Na prywatnej posesji nr 340 na uskokowo usytuowanym, wysokim cokole w groszkowej powierzchni, zwieńczonym nadwieszoną płytą, znajduje się figura Matki Boskiej. Osłania ją żelazny, wygięty daszek wsparty na czterech ukośnie ustawionych prętach. W dolnej części cokołu znajduje się słabo czytelny napis: „1859// Fundacja // Jana i Anny // Barszczów”.

Kapliczka z figurą Św. Jana Nepomucena w Kłaju

Kapliczka kamienna, słupowa, dwukondygnacjowa, zwieńczona krzyżem, zlokalizowana jest na prywatnej posesji w Kłaju (Kłaj 97). Od frontu nisze, w których umieszczono rzeźby pełne – w niższej kondygnacji święty Jan Nepomucen, a w wyższej – Matka Boska z Dzieciątkiem. Ta ostatnia flankowana rytymi w kamieniu  pionowymi pasami wici roślinnej. Na ścianach bocznych płaskorzeźbione przedstawienia świętych (m.in. świętego Wojciecha). W 1990 roku zmieniony został wieńczący krzyż – pierwotnie o trójkolistych zakończeniach ramion.  Ze względu na to, że w niektórych miejscach kamień był mocno zlasowany, a niektóre płaskorzeźby zatraciły pierwotny kształt, w 2018 roku dokonano renowacji kapliczki.

Kapliczka „Biała" w Kłaju

Przy tej samej ulicy, w pobliżu Urzędu Gminy Kłaj zbudowano kapliczkę „Białą” – domkową, o wymiarach 2x2 m. Ma ona ok. 3,5 m wysokości. Wewnątrz kapliczki znajduje się krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa. Osobliwością jest to, że Jezus na krzyżu ma nogi przybite równolegle – jedna obok drugiej. Przed kilkoma laty kapliczkę własnym sumptem odnowił Stanisław Paluszak. Prawdopodobnie pochodzi z przełomu XIX/ XX w. Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że jest znacznie starsza. 

Kapliczka Matki Boskiej w Kłaju

W pobliżu leśniczówki na Gradobiciu znajdowała się mała, kapliczka skrzynkowa, o wymiarach 50x70 cm. Była ona zawieszona na pniu sosny. Kapliczka była oszklona. Wewnątrz znajdował się wizerunek Matki Bożej, a nad nią umieszczono mały krzyżyk. Prawdopodobnie pochodziła z I połowy XX w. Niestety, drzewo zostało złamane przez wichry przed kilkoma laty. W pobliżu drzewa Tadeusz Mirek zbudował piękną kapliczkę z cegły, ale obecnie stoi na niewysokim postumencie na ziemi. Jest także pięknie ogrodzona.

Kapliczka Jezusa Chrystusa w Kłaju

W Kłaju przy ulicy Wiejskiej na prywatnej posesji nr 64 znajduje się kamienna kapliczka. Niegdyś w tym miejscu znajdowała się tzw. kapliczka domkowa, która ulegała zniszczeniu. Aktualna jest to trzykondygnacyjna, słupowa kapliczka zwieńczona czterospadowym, blaszanym daszkiem, na którym znajduje się krzyż. Od frontu widać dwie wnęki. W niższej wnęce umieszczono obrazek „Jezu Ufam Tobie” natomiast w górnej partii znajduje się figurka siedzącego Jezusa Chrystusa. Figurka ta umieszczona została po remoncie i przeniesiona ze zniszczonej kapliczki. 

Kapliczka Matki Boskiej Różańcowej w Kłaju

Kapliczka Matki Boskiej Różnicowej zlokalizowana jest na prywatnej posesji nr 552 przy ulicy umownie  nazywanej „Na dołach”. Jest to kamienna kapliczka, półkolista, zwężająca się ku górze – w kształcie kopca. W górnej części znajduje się oszklona wnęka, a w niej biała figura Matki Boskiej Różańcowej. 

Grób Żołnierzy Wojska Polskiego w Kłaju na tzw. Poszynie

Zbiorowa mogiła 49 żołnierzy 5 Pułku Strzelców Podhalańskich, który zginęli 9 września 1939 roku w walce z Niemcami. W centralnym miejscu kwatery znajduje się postument z betonowym krzyżem i tablicą z nazwiskami pochowanych. Na krzyżu umieszczono tablicę pamiątkową ku czci poległych żołnierzy. Po obu stronach pomnika znajdują się betonowe krzyże. Ogrodzenie kwatery jest wykonane z żeliwnych prętów i betonowych słupów. Frontowe przęsła są w formie krzyży walecznych z mieczami po bokach. W 2019 wymieniona na nową została płyta z nazwiskami poległych oraz położona została kostka granitowa.

Kamienny krzyż przy lesie w Kłaju

Na skraju Puszy Niepołomickiej w Kłaju, pod drzewem, znajduje się kamienny krzyż, przy którym każdego roku w maju odbywają się majówki z udziałem lokalnej społeczności. Na krzyżu przewieszono różaniec. Na drzewie natomiast znajduje się malutka kapliczka domkowa, z dwuspadowym daszkiem w środku której znajduje się figura Matki Boskiej. 

Kapliczka Matki Boskiej Różańcowej w Łężkowicach

Kapliczka zlokalizowana jest na prywatnej posesji (Łężkowice 97), otoczona żelaznym, kutym ogrodzeniem. Kapliczka kamienna, słupowa, trójkondygnacjowa, zwieńczona rzeźbioną grupą pasji, na wysokim cokole. W pierwszej kondygnacji znajduje się płycina z napisem: „Fundacja// AMBROŻEGO I AGATY // ŁYSIKÓW// 1906 r.”. W drugiej kondygnacji znajduje się zwieńczona łukiem płycina z napisem: „O// MARYO// bez grzechu// poczęta//. módl się // za nami”. Na jej bocznych ścianach płyciny umieszczone są płaskorzeźby przedstawiające Świętego Ambrożego i Agatę. W najwyższej kondygnacji, w niszy zamkniętej połową czasy, z kolumnami kompozytowymi po bokach – posąg Matki Boskiej Różańcowej. Kapliczka została odnowiona w 2014 roku.

Kamienny Krzyż w Łężkowicach

Wysoki, kamienny, szary krzyż zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu tzw. ulic: Łoniec z Wiejską. Ramiona krzyża zakończone są kształcie ozdobnych trójkątów. Na krzyżu znajduje się żeliwa figura ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa w kolorze czarnym, która została oświetlona os spodu lampką na baterie słoneczną.

Kapliczka Matki Boskiej w Szarowie

Kapliczka jest usytuowana na prywatnej posesji (Szarów 127). Słupowa, dwukondygnacjowa na schodkowym cokole, zwieńczona jest figurą Matki Boskiej osłoniętą metalowym, półkolistym daszkiem. Kamienna, polichromowana. W przyziemiu na ściance frontowej napis fundacyjny: „FUNDATOROWIE// ANTONI I KATARZYNA// MORYCOWIE// PROSZĄ O //WESTNIECHNIENIE// DO BOGA// 1867.”. Na ściance bocznej znajduje się napis i nowsza tabliczka informująca o odnowieniu kapliczki w 1925 r. przez Kalickich. W wyższej kondygnacji znajduje się niewielka arkadowa nisza z rzeźbą Chrystusa upadającego pod krzyżem. Część ta zwieńczona jest gzymsem, dekoracją kostkową. Na niej ustawiona jest figurka Matki Boskiej stojącej na globie i depczącej węża. U jej stóp są siedzące aniołki. Ze względu na zły stan, na łuszczącą się farbę i kamień, w 2018 roku dokonano renowacji kapliczki.

Kapliczka z Kamiennym krzyżem w Szarowie

Kapliczka z 1880 lub 1890 roku, zlokalizowana jest na prywatnej posesji (Szarów 98). Słupowa, kamienna (piaskowiec), pomalowana szarą farbą. Dwukondygnacjowa na niskim postumencie, zwieńczona krzyżem z wizerunkiem. Niższa część szersza, wyższa węższa, zwężająca się uskokiem. Na trzech ścianach obu kondygnacji znajdują się płaskorzeźbione postacie świętych znajdujące się na płytkich niszach. Od strony domu ściany są gładkie, a na niższej części znajduje się częściowo zatarta inskrypcja. Kapliczka zwieńczona została gzymsem z dekoracją kostkową, na której umieszczono krzyż na postumencie. Postacie świętych mocno zniszczone i zadarte, częściowo nieczytelny jest ich zarys. Krzyż wieńczący jest wtórny, pochodzi z lat 70. XX wieku, kiedy to znajdujące się pierwotnie na kapliczce figury zostały zniszczone przez burzę. Była ta prawdopodobnie scena pasji.

Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej  w Szarowie

Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej zlokalizowana jest na prywatnej posesji nr 88 przy tzw. ulicy Kościelnej. Jest to kapliczka domkowa, z dwuspadowym daszkiem, stojąca na niewysokim, wymurowanym cokole. We wnęce kapliczki znajduje się figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, stojącej z rozłożonymi rękami w pozycji otwartej. Poświęcona została w lecie 1992 roku. Intencje budowy kapliczki nie są bliżej nieznane. 

Kapliczka Matki Boskiej w Szarowie

Kapliczka usytuowana w prywatnym ogrodzie (Szarów 8), wzniesiona ku pamięci Tadeusz Wajdy rozstrzelanego przez Niemców w 1943 roku. Na wysokim, kamiennym cokole, zwężającym się ku górze, ustawiono figurę Matki Boskiej, osłoniętą metalowym daszkiem wspartym na czterech prętach. Na frontowej ścianie cokołu jest tablica w kształcie rombu wyrytą inskrypcją: "|NA CZEŚĆ// TADEUSZA// WAJDY// KTÓRY ZOSTAŁ// ZAMORDOWANY// PRZEZ NIEMCÓW 1943// PROSI O ZDROWAŚ/ MARIA// FUNDATORKA// MATKA.

Kapliczka Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Szarowie

Usytuowana pośród drzew, przy zbiegu Podołów i tzw. ul. Wołowej znajduje się kapliczka z 1852 roku. Słupowa, kamienna, polichromowana, dwukondygnacjowa kapliczka na niskim cokole. Nakryta jest daszkiem dwuspadowym i zwieńczona krzyżem z wizerunkiem Chrystusa. Na ściance frontowej niższej kondygnacji znajduje się inskrypcja fundacyjna Anastazji i Benedykta Wójcików z datą 1952 roku. Poniżej natomiast znajduje się data 1901 roku, oznaczająca czas wykonania poważniejszego remontu. W wyższej kondygnacji jest wnęka, w której ustawiono figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Ścianki boczne zdobią płaskorzeźbione postacie świętych: w niższej części Franciszki i Floriana, a w wyższej – Anastazji i Benedykta.

Kapliczka Matki Boskiej w Szarowie

Kamienna, dwukondygnacjowa, pobielana kapliczka usytuowana jest na prywatnej posesji (Szarów 108), pochodzi z 1921 roku. Stojąca na trójstopniowym cokole; w niższej części tablica z wyrytym (częściowo nieczytelnym) napisem: FUNDACYJA // GMINY// SZARÓW// 1921 R.. W przeszklonej niszy znajduje się figura Matki Boskiej. Całość zwieńczona jest prostym gzymsem, na którym stoi wysoki, usytuowany postument z krzyżem osłoniętym półkolistym, metalowym daszkiem.

Kapliczka Matki Boskiej w Szarowie

Kapliczka zlokalizowana jest na prywatnej posesji Szarów 18 przy ulicy umownie nazywanej Wiejską. Jest to kapliczka domkowa, z dwuspadowym daszkiem, wybudowana z cegły, stojąca na niewysokim cokole. We wnęce kapliczki stoi figura Najświętszej Marii Panny stojącej z rozłożonymi rękami w pozycji otwartej. Wnęka chroniona jest szklanymi drzwiczkami. 

Przydrożny Krzyż w Szarowie

Przydrożny, wysoki krzyż zlokalizowany jest na prywatnej posesji nr 85, od tzw. ulicy Kościelnej vis a vis Kościoła Parafialnego pw. Biskupa Męczennika  w Szarowie. Krzyż pochodzi z roku 1957 roku jak jest na nim napisane. Stoi na podmurówce, wykończonej popielatą cegłą. Figurka ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa znajduje się na płycie na kształt trójkąta  z daszkiem. Nad figurką widnieje tabliczka „INRI”. 

W tym miejscu  pierwszy krzyż stał już co najmniej od połowy XIX wieku. Według legendy w miejscu niegdyś wybijało źródełko i zalewało sąsiednie domostwa. Sytuacja uspokoiła się w momencie kiedy postawiono krzyż. 

Kapliczka Świętego Walentego z dzwonkiem w Targowisku

Należy zwrócić uwagę na rok 1811. Z tego roku jest Kapliczka Świętego Walentego z dzwonkiem burzowym - stoi na straży Targowiska przy głównej drodze, w centrum wsi, nad rzeką Tusznicą. Łagodne tutejsze wzniesienie terenu zostało wzmocnione kamiennymi blokami. Na utworzonym wzgórzu postawiono domkową kapliczkę. We wnętrzu znajduje się duża figura Świętego Walentego. Postać Świętego zgodnie z ikonografią przedstawiona została w szatach kapłańskich, z księgą w ręku, jako że głosił Słowo Boże. U jego stóp umieszczono półleżącą postać małej dziewczynki, której Święty wg legendy przywrócił wzrok. W hagiografii występuje jako uzdrowiciel chorych. Kapliczce towarzyszy zabytkowy dzwonek na chmury  z  1737 r. Umieszczony na wysokim stelażu, cieszył się z dawien dawna skutecznym oddziaływaniem na całą okolicę. Dźwięk dzwonka rozpędzał nadciągające groźne chmury. Chronił wieś od gradów, wichrów i nawałnic burzowych. Choć dziś dzwonnik nie dzwoni, wiara w jego moc pozostała. Napis łaciński (Ecce Dni Fugite Partes Advers) na płaszczu dzwonka zawiera nabożne zawołanie:

„Oto Krzyż Pana, Uciekajcie przeciwnicy.” Dzwonek został ufundowany przez nieznanego szlachcica sygnującego się inicjałami KW i herbem „Łabędź”, co  zostało na nim uwiecznione, wraz z wizerunkiem matki Boskiej i datą 1737. Kapliczkę Św. Walentego otaczają ogromne rozłożyste lipy, posadzone zapewne przed 200 laty. 

Kapliczka Świętego Walentego w Targowisku

Usytuowana na poboczu drogi umownie nazywanej Wołową, między dwoma lipami. Na niewielkim postumencie, znajduje się cokół kapliczki z odsadzką, węższy trzon mieści małą wnękę o otworze prostokątnym, zamkniętym u góry półkoliście. Nakryta została daszkiem czterospadowym zwieńczonym krzyżem, ze sterczynami po bokach. Na cokole zawarta jest tablica z napisem: „Fundator// Walenty Korbut// Targowisko 1886.”. Niżej natomiast widnieje napis: „Odnowiono//1949”. Kapliczka pomalowana jest na kolory biały i niebieski. 

Przydrożny Krzyż w Targowisku

Postawiony został „W 1900 rocznicę śmierci Jezusa Chrystusa”. Ufundowany został przez kawalerów z Targowiska. Drewniany krzyż z żeliwnym wizerunkiem Jezusa Chrystusa. W 2003 roku dolną część trzonu krzyża osadzono między dwoma kawałkami teownika, ściąganymi śrubami. Figurę malowano srebrną i czerwoną farbą.

Kamienna Kapliczka w Targowisku

Kamienna kapliczka z 1878 roku usytuowana jest przy drodze na prywatnej posesji (Targowisko 459). Ogrodzona została z czterech kamiennych słupków, połączonych łańcuchem. Podłoże wokół kapliczki pokryte luźno ułożonymi kamieniami. Jest to kapliczka słupowa, czterokondygnacjowa, zwieńczona kamiennymi figurami Pasji, pod blaszanym półkolistym daszkiem, opartym na czterech prętach. Najniższą kondygnacje stanowi prostopadłościenny blok z napisem fundacyjnym w płycie: „Fundatorowie // Józef i Rozalia// Rzepkowie/ 1878.”. Wyżej – w obramionych profilowaniem prostokątnych płycinach, zamkniętych u góry łukiem segmentowym z zakręconymi kolumienkami na narożach, znajdują się płaskorzeźby: Jezus upadający pod krzyżem, Święty Jan oraz Święta Rozalia. W trzeciej kondygnacji znajdują się rzeźby pełne w niszach Świętej Katarzyny oraz Świętego Józefa. W górnej kondygnacji z frontu widać figurę Matki Boskiej z Dziesiątkiem, po bokach płaskorzeźby Świętego Michała i Świętej Agnieszki. W 2003 roku kapliczka została odrestaurowana.

Kapliczka „GOLGOTA” w Targowisku

Kapliczka kamienna usytuowana przy drodze nr 75, postawiona tam w 1811 roku zmieniła położenie. W 1969 roku została przeniesiona na przeciwną stronę drogi. Wymagała od pewnego czasu gruntownej konserwacji. Pojawiły się bardzo liczne ubytki piaskowca, toteż należało go gruntownie oczyścić, uzupełnić i zaimpregnować. Powierzchnię kamienia pokrywały zabrudzenia, porosty i mchy. Prace konserwatorskie wykonywała Firma ART.-REST s.c. z Krakowa.

Kapliczka wysoka jest na 4 m, składa się z dużego postumentu, na którym wyryto: „Fundator  Wincenty Korbut, dnia 19 maja 1811”. Powyżej napisu, w dwóch wnękach umieszczono sceny związane z „Golgotą”. W górnej wnęce płaskorzeźba przedstawia Ukrzyżowanego Pana Jezusa pomiędzy dwoma łotrami i Matkę Boską obejmującą Krzyż. We wnęce poniżej wyrzeźbiono scenę upadku pod krzyżem, obok postać Matki Boskiej. Kapliczka o wyjątkowych walorach artystycznych, ze względu na formę tzw. słupową, jak i rzeźby, jest wpisana w rejestr Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. W roku 2011 Kapliczka poddana została renowacji.

Kapliczka Matki Boskiej Niepokalane Poczęcie w Targowisku

Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia z 1858 roku znajduje się na prywatnej posesji, przy drodze nr 75 w Targowisku (Targowisko 304). Znajduje się na wysokim cokole, gdzie umieszczona jest kamienna figurka Matki Boskiej. W zwieńczeniu bocznych ścian cokołu znajdują się małe płyciny, zamknięte u góry  trójkątnie z płaskorzeźbami świętych. Figura pokryta była grubą warstwą farby olejnej. W cokole znajdowała się słabo czytelny napis fundacyjny. Figura w aktualne miejsce położenia przeniesiona została w latach 60. XX wieku. Pierwotnie znajdowała się po przeciwnej stronie drogi. W 2018 roku kapliczka została odrestaurowana.