Inne szlaki turystyczne

Proponowane inne trasy turystyczne:
Między Wieliczką a Niepołomicami - Pogórze Bocheńskie => 52 km (samochodem /rowerem):Wieliczka (obwodnica) - Śledziejowice- Grabie - Niepołomice - Staniątki - (Bodzanów) - Brzezie - Grodkowice - Targowisko – Kłaj - Niepołomice

Przez Puszczę tradycyjnie - Drogą Królewską => 25 km (samochodem/ rowerem): Niepołomice - Droga Królewska - Sitowiec - Przyborów - Kłaj - Szarów – Niepołomice. Przez Błoto i Kozie Górki 1. =>13,1 km; 2. => 16,8 km (pieszo/ rowerem): Niepołomice - Sitowiec - Błoto - Kłaj/Szarów PKP - Podlas - Kozie Górki ? Niepołomice.