Interaktywna mapa

 • Przedszkole Kłaj

  Adres:
  Kłaj 651
  32-015 Kłaj

  Lokalizacja: 
  49°59'43.4"N 20°17'56.4"E
  49.995397, 20.299009

  Kontakt: 
  tel. (12) 284 12 87
  www: www.przedszkoleklaj.pl

  Przedszkole czynne w godzinach 6.30 – 16.00

  Ramowy plan zajęć przedszkolnych:

  • 6.30 – 8.00 - Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne. Praca indywidualna z dzieckiem.
  • 8.00 – 8.30 - Zabawa ruchowa, zajęcia integracyjne. Przygotowanie do śniadania.
  • 8.30 – 9.00 - Śniadanie, nauka zachowań społecznych.
  • 9.00 – 10.00 - Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą.
  • 10.00 – 10.30 - Tworzenie prac plastycznych i artystyczno- technicznych: Zajęcia twórczej aktywności – dzieci starsze, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań – dzieci młodsze.
  • 10.30 – 11.50 - Przygotowanie do wyjścia. Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe, obserwacje pogody i przyrody, spacery.
  • 11.50 – 12.00 - Powrót do przedszkola. Przygotowanie do obiadu.
  • 12.00 – 12.30 - Obiad, nauka zachowań kulturalnych i społecznych.
  • 12.30 – 13.15 - Przygotowanie do odpoczynku, ćwiczenia relaksacyjne. Odpoczynek poobiedni, zajęcia ciche (słuchanie bajek,  muzyki, oglądanie książeczek, zajęcia stolikowe).
  • 13.15 – 14.20 - Zabawa ruchowa, ćwiczenia sprawnościowe. Przygotowanie do podwieczorku.
  • 14.20 – 14.40 - Podwieczorek.
  • 14.40 – 16.00 - Zabawy indywidualne i zespołowe w kącikach zainteresowań. Zajęcia inspirujące do ekspresji twórczej. Praca indywidualna i wyrównawcza, Zajęcia organizacyjne i porządkowe – ćwiczenia matematyczne. Rozchodzenie się do domu.

   

Galeria

Lokalizacja