Interaktywna mapa

  • Kapliczka z Kamiennym krzyżem w Szarowie

    Kapliczka z 1880 lub 1890 roku, zlokalizowana jest na prywatnej posesji (Szarów 98). Słupowa, kamienna (piaskowiec), pomalowana szarą farbą.

    Kapliczka z 1880 lub 1890 roku, zlokalizowana jest na prywatnej posesji (Szarów 98). Słupowa, kamienna (piaskowiec), pomalowana szarą farbą. Dwukondygnacjowa na niskim postumencie, zwieńczona krzyżem z wizerunkiem. Niższa część szersza, wyższa węższa, zwężająca się uskokiem. Na trzech ścianach obu kondygnacji znajdują się płaskorzeźbione postacie świętych znajdujące się na płytkich niszach. Od strony domu ściany są gładkie, a na niższej części znajduje się częściowo zatarta inskrypcja. Kapliczka zwieńczona została gzymsem z dekoracją kostkową, na której umieszczono krzyż na postumencie. Postacie świętych mocno zniszczone i zadarte, częściowo nieczytelny jest ich zarys. Krzyż wieńczący jest wtórny, pochodzi z lat 70. XX wieku, kiedy to znajdujące się pierwotnie na kapliczce figury zostały zniszczone przez burzę. Była ta prawdopodobnie scena pasji.

    Więcej informacji na temat kapliczek i zabytków sakralnych na terenie Gminy Kłaj.

Galeria

Lokalizacja