Kluby Sportowe

Krakowski Klub Karate Tradycyjnego oddział Kłaj

Adres: Kraków, Ul. Racławicka 26, 30-075 Kraków
Prezes: Rafał Wajda
Kontakt: email:
Rok założenia: 2013

Cel:

Celem klubu jest tworzenie warunków do uprawiania przez jego członków karate tradycyjnego i innych odmian dalekowschodnich sportów i sztuk walki oraz realizacji innych zadań wynikających z tego statutu i przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( dz. U z 2010 r. Nr 127 poz.857 ze zm).

Treningi na terenie Gminy Kłaj  dla wszystkich, ale przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. W klubie ćwiczą już czterolatki, a wśród trenujących jest wiele dziewczynek, bo kto powiedział, że mogą chodzić tylko na balet? Młodzi adepci karate tradycyjnego shotokan uczą się dyscypliny, etykiety, pomagania słabszym oraz szacunku dla starszych. Także tego, że sukces nie przyjdzie sam. Regularne treningi zapewniają sprawność fizyczną, koordynację, pewność siebie, panowanie nad emocjami. Dają świadomość, że najważniejsza jest praca nad sobą, nawet jeśli nie zawsze się nam chce.

Założyciel Krakowskiego Klubu Karate Tradycyjnego sensei Rafał Wajda jest wielokrotnym Mistrzem świata, Europy i Polski, czołowym zawodnikiem kadry narodowej. W naszym klubie trenerami są utytułowani karatecy  i oddani młodzieży instruktorzy. Nasza praca daje wymierne efekty. Uczniowie senseia Rafała Wajdy nie schodzą z podium na mistrzostwach świata, Europy i od lat nie oddają Pucharu Polski! Klub daje możliwość wyjazdów na wakacyjne i zimowe obozy oraz różnego rodzaju szkolenia i seminaria z najlepszymi ternarami karate na świecie.

Ludowy Klub Sportowy „Start” Brzezie

Adres: 32-014 Brzezie 232
Prezes: Dariusz Wieczorek 
strona internetowa: www.startbrzezie.futbolowo.pl
Rok założenia: 1951
email:

Cel:

 1. Celem klubu jest rozwój i popularyzacja kultury fizycznej w środowisku,
 2. Organizowanie i prowadzenie sekcji w różnych DYSCYPLINACH SPORTU,
 3. Organizowanie działalności sportowej i współzawodnictwa sportowego,
 4. szkolenie zawodników, organizowanie zawodów sportowych,
 5. Rozwijanie sportu masowego i rekreacji.

Ludowy Klub Sportowy "Targowianka" Targowisko

Adres: 32-015 Targowisko 423
Prezes: Arkadiusz Borycz
Strona internetowa: www.targowianka.futbolowo.pl
Rok założenia:
1949

Cel:

 1. Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu,
 2. Organizacja masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych,
 3. Dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej,
 4. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków.

Ludowy Klub Sportowy "Zryw" Szarów

Adres: 32-014 Szarów 346
Prezes: 
Strony internetowe: www.zryw-szarow.futbolowo.pl (seniorzy),
www.zryw-szarow-juniorzy.futbolowo.pl (juniorzy)
Kontakt:
Rok założenia: 1946

Cel:
działalność sportowa, turystyczna, rozwój dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.

Towarzystwo Sportowe "Wolni" Kłaj

Adres: 32-015 Kłaj 6
Prezes: Mirosław Korbut
Rok założenia: 1922

Cel:

 1. Działalność w zakresie popularyzacji oraz upowszechniania sportu i turystyki nieodpłatna i odpłatna,
 2. Działalność na rzecz podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości lokalnej, narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
 3. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Uczniowski Klub Sportowy „Alfa” Szarów

Adres: 32-014 Szarów 7
Prezes: Magdalena Kutrzeba
Kontakt: tel.12 284 11 99
e-mail: 
Rok założenia: 1999

Cele:

1. Celem Klubu jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sporu, turystyki i krajoznawstwa, czynnego wypoczynku oraz wychowania dzieci i młodzieży

2. Klub realizuje swoje cele przez prowadzenie działalności nieodpłatnej w zakresie:

 • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc o pomoc organizacyjną rodziców i sympatyków Klubu
 • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku , stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
 • organizowanie zajęć sportowych  dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej
 • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu
 • propagowanie postaw prozdrowotnych poprzez organizowanie i popularyzowanie aktywnej turystyki
 • organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym celem popularyzacji zdrowego trybu życia
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych państw

3. Klub realizuje swoje przez prowadzenie działalności odpłatnej w zakresie:

 • propagowanie postaw prozdrowotnych poprzez organizowanie i popularyzowanie aktywnej turystyki,
 • organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym celem popularyzacji zdrowego trybu życia,
 • rozwijanie kultury i kultury fizycznej oraz rekreacji poprzez turystykę i krajoznawstwo, w tym znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych na obszarze powiatu,
 • wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich,
 • umożliwiania uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukacje i wybór ścieżki handlowej
 • współpracy szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej,
 • organizowanie uczniom czasu pozalekcyjnego poprzez kontakt z kulturą i historią regionu oraz historią narodu polskiego,
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych państw.

Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Targowisko

Adres: 32-015 Targowisko 313
Prezes: Szymon Stokłosa
Kontakt: 12(284)14 69
e-mail: 
Data rejestracji: 2003

Cele:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego i kulturalnego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych i kulturalnych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 4. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
 5. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego
 6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.   

Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Grodkowice

Adres: 32-015 Grodkowice 80
Prezes: Maria Klimczak
Kontakt: tel. (12)284-54-64
email:
Data rejestracji: 2005

Cel:

 1. Planowanie i organizowanie kulturalnego i sportowego, pozalekcyjnego życia uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku , stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 3. Uczestniczenie w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 4. Organizowanie zajęć sportowych i kulturalnych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

Uczniowski Klub Sportowy „Smyk” Brzezie

Adres: 32-014 Brzezie 362
Prezes: Remigiusz Laskowicz
Kontakt:  tel.: (12)284-50-11
e-mail: 
Data rejestracji: 2000

Cele:  

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego i kulturalnego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków  Klubu,
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych i kulturalnych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter" Kłaj

Adres:  32-015 Kłaj 361,
Prezes: Wojciech Wilk
Kontakt: tel. 12-284-11-76
Strona internetowa: www.uks-sprinter.pl
Email: 
Data rejestracji: 1999

Cele:

 1. Planowanie i organizowanie kulturalnego i sportowego, pozalekcyjnego życia uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku , stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 3. Uczestniczenie w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 4. Organizowanie zajęć sportowych i kulturalnych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań kulturalnych i sportowych Klubu.

Klub Sportowy Podwawelski

Adres:
ul. Komandosów 21, 30-330 Kraków
Prezes: Aloizy Nowak
Kontak:

Cele:

 1. Celem klubu jest rozwój kultury fizycznej i rekreacji ruchowej oraz innych form aktywnego wypoczynku, jak również stworzenie dogodnych warunków w tym zakresie.
 2. Klub współdziała również w procesie wychowania. 
 3. Propagowanie sportu udzialając instruktażu i poradnictwa w tym zakresie.