Kluby Sportowe

Krakowski Klub Karate Tradycyjnego oddział Kłaj

Adres: Kraków, Ul.Grottgera 3/42, 30-035 Kraków
Prezes: Rafał Wajda
Kontakt: email:
Rok założenia: 2013

Cel:

Celem klubu jest tworzenie warunków do uprawiania przez jego członków karate tradycyjnego i innych odmian dalekowschodnich sportów i sztuk walki oraz realizacji innych zadań wynikających z tego statutu i przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( dz. U z 2010 r. Nr 127 poz.857 ze zm).

Treningi na terenie Gminy Kłaj  dla wszystkich, ale przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. W klubie ćwiczą już czterolatki, a wśród trenujących jest wiele dziewczynek, bo kto powiedział, że mogą chodzić tylko na balet? Młodzi adepci karate tradycyjnego shotokan uczą się dyscypliny, etykiety, pomagania słabszym oraz szacunku dla starszych. Także tego, że sukces nie przyjdzie sam. Regularne treningi zapewniają sprawność fizyczną, koordynację, pewność siebie, panowanie nad emocjami. Dają świadomość, że najważniejsza jest praca nad sobą, nawet jeśli nie zawsze się nam chce.

Założyciel Krakowskiego Klubu Karate Tradycyjnego sensei Rafał Wajda jest wielokrotnym Mistrzem świata, Europy i Polski, czołowym zawodnikiem kadry narodowej. W naszym klubie trenerami są utytułowani karatecy  i oddani młodzieży instruktorzy. Nasza praca daje wymierne efekty. Uczniowie senseia Rafała Wajdy nie schodzą z podium na mistrzostwach świata, Europy i od lat nie oddają Pucharu Polski! Klub daje możliwość wyjazdów na wakacyjne i zimowe obozy oraz różnego rodzaju szkolenia i seminaria z najlepszymi ternarami karate na świecie.

Ludowy Klub Sportowy „Start” Brzezie

Adres: Brzezie 374, 32-014 Brzezie
Prezes: Jarosław Kozioł
Kontakt:  666 111 141
strona internetowa: www.startbrzezie.futbolowo.pl
Rok założenia: 1951
email:

LKS Start Brzezie powstał w 1951 roku i od samego początku do dziś prowadzi sekcję piłki nożnej (seniorów, juniorów, trampkarzy). Klub bierze czynny udział  we wszystkich imprezach sportowych poszczególnych grup wiekowych ujętych w kalendarzu Podokręgu Polskiego Związku Piłki Nożnej w Wieliczce. Klub poza aktywnością sportową, bierze czynny udział w organizacji życia społecznego na terenie gminy, powiatu i województwa. 

Cel:

 1. Celem klubu jest rozwój i popularyzacja kultury fizycznej w środowisku,
 2. Organizowanie i prowadzenie sekcji w różnych DYSCYPLINACH SPORTU,
 3. Organizowanie działalności sportowej i współzawodnictwa sportowego,
 4. szkolenie zawodników, organizowanie zawodów sportowych,
 5. Rozwijanie sportu masowego i rekreacji.

Ludowy Klub Sportowy "Targowianka"

Adres: Targowisko 423 ,32-015 KŁAJ
Prezes: Piwowar Paweł
Strona internetowa: www.targowianka.futbolowo.pl
Rok założenia:
1949

Obecnie Klub prowadzi 4 drużyny: młodzików, trampkarzy, juniorów i seniorów. Ilość zawodników ok. 70.

Cel:

 1. Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu,
 2. Organizacja masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych,
 3. Dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej,
 4. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków.

Ludowy Klub Sportowy "Zryw" Szarów

Adres: Szarów, Dom Kultury w Szarowie Nr 346,
Prezes: Mariusz Wróbel
Strony internetowe: www.zryw-szarow.futbolowo.pl (seniorzy),
www.zryw-szarow-juniorzy.futbolowo.pl (juniorzy)
Rok założenia: 1946

Obecnie Klub prowadzi 2 drużyny: juniorów i seniorów. Ilość zawodników ok. 50.

Sekcja juniorów klubu Zrywu Szarów, została reaktywowana w 2013 roku, dzięki staraniom Mariusza Wróbla. Obecnie drużyna juniorów liczy 23 zawodników, a jej hasło przewodnie to „urodzeni by zwyciężać”.  Juniorzy grają w III Lidze Juniorów (Wieliczka), w ramach której w sezonie 2013/2014 zmagania zakończyli na piątym miejscu. W obecnym sezonie 2014/2015 juniorzy po rundzie jesiennej plasują się na drugim miejscu. Natomiast drużyna seniorów gra w A Klasie (Wieliczka). Zespół prowadzony jest przez Krzysztofa Mastalerza, który jako jeden z nielicznych trenerów młodego pokolenia, może pochwalić odbytym stażem u boku, obecnego selekcjonera reprezentacji Polski Adama Nawałki. Drużyna seniorów w sezonie 2013/2014 zmagania w wielickiej A Klasie, ukończyła na bardzo wysokim - trzecim miejscu. Na sezon 2015/2016 w planach jest utworzenie sekcji trampkarzy, która dawałaby szansę treningu i gry w piłkę nożną najmłodszym.

Cel:
działalność sportowa, turystyczna, rozwój dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.

Towarzystwo Sportowe "Wolni" Kłaj

Adres: Kłaj, ul. Sportowa 6,
Prezes: Czubak Jerzy
Rok założenia: 1922

Obecnie Klub prowadzi 4 drużyny: młodzików, trampkarzy, juniorów i seniorów. W 2010 funkcjonowały 3 drużyny: trampkarzy, juniorów i seniorów. Ilość zawodników ok. 100.

Cel:

 1. Działalność w zakresie popularyzacji oraz upowszechniania sportu i turystyki nieodpłatna i odpłatna,
 2. Działalność na rzecz podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości lokalnej, narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
 3. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Uczniowski Klub Sportowy „ALFA” Szarów

Adres: Gimnazjum w Szarowie, 32-014 Brzezie
Prezes: Józef Świegoda
Kontakt: tel.12 284 11 99
e-mail: 
Rok założenia: 1999

UKS ALFA przy Gimnazjum w Szarowie

 • prowadzi sekcję piłki ręcznej dziewcząt,
 • promuje aktywny wypoczynek - turystykę górską, krajoznawstwo,
 • organizuje wyprawy krajoznawcze po Kresach płd- wsch - w granicach Polski przedrozbiorowej,
 • promujemy kulturę, historię tych Ziem z uwzględnieniem  czynników wielokulturowości.

Cele:

1. Celem Klubu jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sporu, turystyki i krajoznawstwa, czynnego wypoczynku oraz wychowania dzieci i młodzieży

2. Klub realizuje swoje cele przez prowadzenie działalności nieodpłatnej w zakresie:

 • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc o pomoc organizacyjną rodziców i sympatyków Klubu
 • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku , stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
 • organizowanie zajęć sportowych  dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej
 • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu
 • propagowanie postaw prozdrowotnych poprzez organizowanie i popularyzowanie aktywnej turystyki
 • organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym celem popularyzacji zdrowego trybu życia
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych państw

3. Klub realizuje swoje przez prowadzenie działalności odpłatnej w zakresie:

 • propagowanie postaw prozdrowotnych poprzez organizowanie i popularyzowanie aktywnej turystyki,
 • organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym celem popularyzacji zdrowego trybu życia,
 • rozwijanie kultury i kultury fizycznej oraz rekreacji poprzez turystykę i krajoznawstwo, w tym znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych na obszarze powiatu,
 • wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich,
 • umożliwiania uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukacje i wybór ścieżki handlowej
 • współpracy szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej,
 • organizowanie uczniom czasu pozalekcyjnego poprzez kontakt z kulturą i historią regionu oraz historią narodu polskiego,
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych państw.

Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Targowisko

Adres: 313 Targowisko 32-015
Prezes: Mirosław Świętek
Kontakt: 12(284)14 69
e-mail: 
Data rejestracji: 2003

UKS „Iskra” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków zainteresowanych działalnością sportową i kulturową. Klub w którym działa około 80 osób, opiera swą aktywność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Cele:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego i kulturalnego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych i kulturalnych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 4. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
 5. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego
 6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.   

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” Grodkowice

Adres: Grodkowice 80, 32-015 Klaj
Prezes: Maria Klimczak
Kontakt: tel. (12)284-54-64
email:
Data rejestracji: 2005

UKS „Olimpijczyk” działa przy Szkole Podstawowej w Grodkowicach. Zajmuje się organizowaniem pozaszkolnego życia sportowego i kulturowego dzieci. Co roku jest organizatorem gminnego i powiatowego „Konkursu Pięknego Czytania”.

Cel:

 1. Planowanie i organizowanie kulturalnego i sportowego, pozalekcyjnego życia uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku , stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 3. Uczestniczenie w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 4. Organizowanie zajęć sportowych i kulturalnych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

Uczniowski Klub Sportowy „SMYK” Brzezie

Adres: 362 Brzezie 32-014
Prezes: Remigiusz Laskowicz
Kontakt:  tel. : (12)284-50-11
e-mail: 
Data rejestracji: 2000

Cele:  

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego i kulturalnego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków  Klubu,
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych i kulturalnych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Uczniowski Klub Sportowy „SPRINTER” Kłaj

Adres: ul.Wiejska 361, 32-015 Kłaj
Prezes: Wojciech Wilk
Kontakt: tel. 12-284-11-76
Strona internetowa: www.uks-sprinter.pl
Email: 
Data rejestracji: 1999

Cele:

 1. Planowanie i organizowanie kulturalnego i sportowego, pozalekcyjnego życia uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku , stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 3. Uczestniczenie w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 4. Organizowanie zajęć sportowych i kulturalnych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań kulturalnych i sportowych Klubu.