Targowisko

Targowisko
Sołtys
Mieczysław Piwowar


Powierzchnia: 628 ha

Wiadomości ogólne
Targowisko położone jest w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej. Wschodni odcinek granicy miejscowości biegnie wzdłuż rzeki Raby. Zabudowania wsi ciągną się dwoma rzędami przy ulicach Św. Walentego i Akacjowej, między którymi przepływa uregulowany potok Tusznica.

Na południowy zachód od centrum wsi krzyżują się dwie drogi: ponadregionalna z Bochni do Niepołomic i lokalna z Kłaja do Grodkowic. Przez południowy skraj Targowiska przebiega międzynarodowa szosa E40 z Krakowa do Przemyśla. We wsi, szczególnie w jej starej części przy ul. Akacjowej, stoi dużo domów, charakterystycznych dla tego regionu. Są to domy mieszkalne drewniane z ozdobnie rzeźbionymi drzwiami wejściowymi, oszklonymi werandami i gankami. 20 spośród tych domów uznanych zostało za zabytkowe. Większość z nich pochodzi z przełomu XIX i XX w. W Targowisku wznosi się okazała kaplica katechetyczna pod wezwaniem św. Łukasza, wybudowana w 1984 r., stanowiąca filię kościoła parafialnego w Łężkowicach.

Historia
W 1948 roku podjęto na terenie Targowiska regularne badania archeologiczne, które pozwoliły na odkrycie osad pochodzących z okresu neolitu. Żyzne gleby i dogodne położenie zapewniło ciągłość osadnictwa na tym terenie aż do czasów nowożytnych. Ludność zamieszkująca ten teren zajmowała się głównie rolnictwem i hodowlą zwierząt.

Targowisko swoje powstanie, istnienie i późniejszy rozwój, zawdzięcza niewątpliwie bliskości ważnych szlaków handlowych. Nazwa wsi pojawia się po raz pierwszy w kronikach klasztornych z XII wieku, związana jest z odbywającym się w tej okolicy targiem. Miejscowość należała do terenów klasztornych, mieścił się w niej folwark klasztorny i młyn. Aż do 1786 r. tereny Targowiska należały do klasztoru, następnie zostały skonfiskowane przez władze austriackie i włączone do rządowych dóbr kameralnych w Niepołomicach. Pod koniec XIX wieku teren ten został rozparcelowany pomiędzy mieszkańców.