Szarów

Szarów
Sołtys
Elżbieta Jankowicz

Powierzchnia: 432 ha

Wiadomości ogólne
Wieś w gminie Kłaj, położona w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej. Położona pomiędzy Targowiskiem, a Puszczą Niepołomicką.

Szarów ciągnie się z północy na południe wąskim pasmem o długości 4 km, centrum wsi zlokalizowane jest wzdłuż głównej drogi. Południową granicą Szarowa jest dolina potoku Tusznica.

We wsi zwraca uwagę szczególnie duża liczba, parterowych drewnianych domów, z oszklonymi werandami, charakterystycznymi dla tego regionu. Zlokalizowane są one przeważnie w starszej części Szarowa, gdzie znajdują się również drewniane chałupy z drugiej połowy XIX w. lub z początku XX w.

Na północ od zwartych zabudowań wsi przebiegają dwie ważne arterie komunikacyjne: linia kolejowa z Krakowa do Tarnowa i Przemyśla oraz droga, łącząca Bochnię z Niepołomicami i Krakowem (od strony Nowej Huty).

Historia
Pierwsza wzmianka o Szarowie pochodzi z 1403 roku, wieś wchodziła wówczas w skład majątku Lanckorońskich, a od połowy XVII wieku Żeleńskich. Jej historia pokrywa się z historią tych włości. W 1928 r. do Władysława i Kazimierza Żeleńskich należał w Szarowie obszar o powierzchni 275 hektarów, w skład których oprócz gruntów ornych wchodziła również polana Błoto (teren Puszczy Niepołomickiej), na której właściciele eksploatowali torf na skalę przemysłową.