Dąbrowa

Dąbrowa
Sołtys: 
Roman Marosz

Powierzchnia: 711 ha

Wiadomości ogólne
Dąbrowa położona jest w zachodniej części kotliny Sandomierskiej, lokalizacja wsi jest niemal identyczna jak Szarowa. Historyczne centrum wsi skupiło się między trzema ulicami: Brzeżka, Centralną i Partyzantów, na południowym stoku wzniesienia. Tam też znajdują się charakterystyczne dla tego regiony stare drewniane domy z przeszklonymi werandami. Kilka z nich pochodzi z drugiej połowy XIX lub też początku XX wieku.

Nowe zabudowanie, typu willowego, powstają zwłaszcza wzgórzu na północnym krańcu wsi, w pobliżu Puszczy Niepołomickiej. Tam też znajdowały się zabudowania folwarczne należące do rodziny Żeleńskich, obecnie na ich miejscu powstał gmach mieszczący Wiejski Dom Kultury i Ochotniczą Straż Pożarną. Ze wzgórza rozpościera się malowniczy widok na całą okolicę.

Historia
Nazwa wsi, nawiązuje do dawnej topografii terenu, lasów dębowych które występowały na tym terenie. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pojawiła się w kronikach w 1403 roku. Dąbrowa była częścią dużego majątku, należącego do znanej polskiej rodziny Lanckorońskich tak więc historia tych ziem związana jest z ściśle z historią rodziny. W XVII majątek tej rodziny sprzedany został rodzinie Żeleńskich. Tym samym część ziem w Dąbrowie zmieniła właściciela aż do 1928 roku, kiedy to została rozparcelowana pomiędzy mieszkańców lub sprzedana.

Sołtysem Dąbrowy jest Roman Marosz kontakt telefoniczny: 781 995 922

Rada Sołecka:

  • Paulina Ordyk,
  • Beata Nosek,
  • Józef Zawadzki,
  • Mateusz Rajca,
  • Tomasz Szczudło,
  • Tomasz Kutrzeba,
  • Jacek Stanisz,
  • Ryszard Kornaus.