Inicjatywa lokalna

Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Formularz wniosku o realizację zadnia publicznego w ramach inicjatywy lokalnej doc.  pdf.

Oświadczenie doc.  pdf.

Działaj lokalnie

 

Inicjatywa lokalna w Gminie Kłaj

Masz pomysł na ciekawe przedsięwzięcie, chcesz coś zmienić lub ulepszyć – zrób to! Złóż wniosek na realizację inicjatywy!

Inicjatywa lokalna to forma wspólnej realizacji zadań publicznych przez mieszkańców i samorząd. W ten sposób można wspólnie zadziałać na rzecz społeczności lokalnej m.in. w obszarach remontów, edukacji, kultury fizycznej, turystyki, porządku publicznego czy ochrony środowiska. Dzięki temu można np. odnowić park, plac zabaw, wybudować parking czy zorganizować zajęcia dla dzieci. Możliwości jest bardzo wiele.

Ważne w inicjatywie lokalnej jest to, że mieszkańcy współpracują z gminą. Oznacza to, że nie tylko mają pomysł na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale również deklarują swoje zaangażowanie w jego realizację. Sami określają w jaki sposób zaangażują się w prace. Mogą świadczyć prace społeczne, wnieść środki finansowe lub rzeczowe.

Taką formę współpracy mieszkańców i samorządów szczegółowo określa przyjęta 29 listopada 2018 r.  przez Radę Gminy Kłaj uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej mogą złożyć mieszkańcy samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ocena wniosku przebiega wedle przyjętych kryteriów oraz  celowości realizacji inicjatywy z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.

Scalenie zasobów mieszkańców i samorządu lokalnego pozwala w efekcie na realizację różnorodnych projektów zaproponowanych przez społeczność.