Uniwersytet Trzeciego Wieku

Inicjatorką pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Polsce założonego w Warszawie w 1975 r. była  prof. Halina Szwarc. Aktualnie zaś funkcjonuje już 525 UTW i liczba ta stale rośnie.

Dołączyliśmy do tego zacnego grona 14 listopada 2011r.z inicjatywy wójta Zbigniewa Strączka i posłanki na Sejm RP Elżbiety Achinger. Powołane do życia UTW spełnia  formułę działalności edukacyjnej, która przyczynia się do zaspokajania takich potrzeb seniorów, jak: samokształcenie, poszerzanie wiedzy i umiejętności, wypełnienie wolnego czasu,  stymulacja psychiczna i fizyczna, a często  realizacja młodzieńczych marzeń. Kształcenie otwarte w ramach UTW przybiera zróżnicowane formy, poczynając od  organizacji warsztatów, seminariów, kursów komputerowych, kończąc na wizytach w teatrach i na koncertach. Zależy nam by przyczyniać się do rozwoju postrzegania seniorów jako ludzi aktywnych i ciekawych świata w odbiorze społecznym. Angażujemy naszych słuchaczy w aktywność sportową 

i turystyczną oraz w działania na rzecz otaczającego nas środowiska. Ponadto nasze UTW pełni istotną rolę w podtrzymywania więzi i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów. Tworzymy żywą i aktywna grupę wsparcia. Obecnie w Polsce działające UTW zrzeszają łącznie ponad 100 tysięcy studentów. Nasze UTW zrzesza ok 100 osób. Możemy poszczycić się mianem najprężniej działającego UTW na terenach gminnych w Małopolsce.

Więcej informacji na temat terminów i tematów wykładów UTW można znaleźć w kalendarzu wydarzeń