Gminna Izba Regionalna

Osoby, które tworzyły i  tworzą, rozwijają i zajmują się muzeum:

  • Dionizy Kołodziejczyk - założyciel Gminnej Izby Regionalnej
  • Krystyna Gierat - kustosz
  • Zofia Przeździk - zastępca
  • Daniel Łapaj - pomocnik

W 1999 r. powołano do istnienia Gminną Izbę Regionalną. Działalność rozpoczęła się praktycznie od zera. Obecnie udało się zgromadzić ponad 300 eksponatów.  

Gminna Izba Regionalna posiada zbiory świadczące o kulturze Kłaja i pobliskich wsi. Wśród nich możemy wyróżnić pamiątki historyczne, etnograficzne i przyrodnicze, prace artystyczne oraz tzw. eksponaty różne” widokówki, dokumenty(najstarszy z nich pochodzi z 1872 r.), zdjęcia oraz książki( najstarsza wydana w 1892 r.) 

W Gminnej Izbie Regionalnej można zobaczyć prawie wszystko, co związane jest z życiem w dawnej polskiej wsi: stare narzędzia rolnicze, przedmioty codziennego użytku w gospodarstwach domowych( pranie, maglowanie, wypiek chleba, wyrób masła, sera). Charakteru dawnych lat dodają piękne komody, narzędzia stolarskie, szewskie. Istnieje także kącik pszczelarski, gdyż w naszym rejonie od dawien dawna trudniono się wyrobem miodu w okolicznych pasiekach. 

Do największych atrakcji można zaliczyć eksponaty związane z I i II wojną światową. Wybitnym osiągnięciem na tym poletku jest posiadanie elementów samolotu PZLP.11.C słynnego „powietrznego wilka” płk Wacława Króla. 

Ponadto w Izbie Regionalnej organizowane są wystawy twórczości lokalnych artystów, kolekcjonerów. Prowadzone są też zajęcia edukacyjne dla dzieci. 

Gminna Izba Regionalna

  • Opiekun: Krystyna Gierat 

Gminna Izba Regionalna w Kłaju jest własnością Urzędu Gminy Kłaj, który nią administruje.

Gminna Izba Regionalna mieści się w jednym z budynków Urzędu Gminy Kłaj, w centrum, przy ulicy Kołodziejczyka, łączącej Bochnię z Niepołomicami. Budynek muzeum pochodzi z okresu Polski ludowej, jest przykładem architektury tamtych czasów.

Dni i godziny otwarcia:

  • poniedziałek: 13 - 16.00
  • środa: 10 - 13 

Istnieje możliwość zwiedzania w dowolnie wybranym dniu i godzinie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z kustoszem, tel. 781 287 141 

Wstęp wolny

Historia
Gminna Izba Regionalna w Kłaju została powołana z inicjatywy pana Dionizego Kołodziejczyka badacza, historyka, geografa, wieloletniego nauczyciela szkół licealnych, w dniu 25 marca 1999 roku. Stanowiła część Gminnej Rady Kultury, utworzonej w 1998 roku. W tymże dniu Izba otrzymała niewielką salkę o wymiarach 3 x 6 m (18 m2) w jednym z budynków Urzędu Gminy Kłaj.

Rozpoczęto zatem działalność muzealną w Kłaju. Pierwsze eksponaty zostały przekazane na przełomie czerwca i lipca 2000 roku.

Uroczyste otwarcie muzeum miało miejsce w dniu 8 września 2000 roku. Tym samym udostępniono Izbę Regionalną dla zwiedzających.

Otwarcie Izby Regionalnej połączono z wernisażem wystawy obrazów Alojzego Chrobaka.

Gminna Izba Regionalna prowadzi działalność muzealną. Gromadzi eksponaty przede wszystkim związane z regionem Kłaja i pobliskimi miejscowościami, pamiątki mieszkańców, dawne wyposażenie i sprzęty gospodarstwa domowego, stare narzędzia rolnicze, dokumenty, fotografie. Ówcześnie Zespół Gminnej Izby Regionalnej powołany w 2000 roku składał się z ośmiu osób: Dionizy Kołodziejczyk - kierownik muzeum, Anna Wójtowicz, Zofia Motoła, Józef Glica, Anna Chorop, Mieczysław Ponikiewicz, Jan Kaleta, Halina Wojas. W tym składzie zespół funkcjonował do końca października 2001 roku.

Gminna Izba Regionalna organizuje także czasowe wystawy lokalnej twórczości artystycznej i kolekcjonerstwa, m.in. odbywają się wystawy malarstwa, rzeźby, zbiory kolekcjonerskie o różnorodnej tematyce.

W 2006 roku Gminna Izba Regionalna otrzymała kolejną salę, o znacznych wymiarach, pozostałą po zlikwidowanej księgarni. Od tej pory wernisaże i wystawy odbywają się właśnie w tej sali. Prezentowane są tam również pokaźnie zbiory starych fotografii dostarczonych przez mieszkańców gminy oraz wiele innych eksponatów i dokumentów.

W tym samym roku kustoszem Gminnej Izby Regionalnej została Krystyna Gierat. Na stanowisko zastępcy wybrano Zofię Przeździk.

Warto dodać, że w 2009 roku miała miejsce akcja gromadzenia starych fotografii zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja. Udało się zebrać ogromną ilość zdjęć. Zorganizowano wystawę trzystu zdjęć, którą można było obejrzeć w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj. Fotografie przedstawiały rozwój Kłaja na przestrzeni lat (m.in. budowa budynków administracyjnych, kościoła), mieszkańców wykonujących dawne codzienne czynności, jak na przykład prowadzenie gospodarstwa domowego i rolnictwo, czy ważne uroczystości i wydarzenia w naszej gminie. Następnie cały zbiór przekazano na stałe do Gminnej Izby Regionalnej, gdzie można go dzisiaj obejrzeć.

W 2012 roku naszemu muzeum zostały przekazane fragmenty samolotu PZPL.11.C, którym latał ppor. pil. Wacław Król w okresie II wojny światowej i który rozbił się w okolicy Kłaja. Elementy samolotu zostały odkryte w Puszczy Niepołomickiej w tym samym roku przez mieszkańca Kłaja Janusza Czerwińskiego. Odrestaurowane elementy samolotu można oglądać w specjalnie przygotowanej na ten cel sali muzeum. Od tego czasu nasze muzeum mieści się już w trzech pomieszczeniach.

Warto wspomnieć, że w dniu 8 września 2012 uroczyście obchodzono święto Jubileuszu 750-lecia Kłaja, które pokryło się z 12 rocznicą otwarcia Gminnej Izby Regionalnej. Z tej okazji w muzeum zorganizowano atrakcyjną i pokaźną wystawę Malarstwa i Rzeźby Adama Chudeckiego oraz rysunku Justyny Chudeckiej, którą można było oglądać już od 31 sierpnia 2012 roku.

Należy powiedzieć, że istotny wkład w stworzenie muzeum miał Dionizy Kołodziejczyk. To dzięki niemu powstała Izba Regionalna, która do dziś funkcjonuje i rozwija się. Założyciel jest także osobą zasłużoną dla Kłaja. Dionizy Kołodziejczyk jest autorem publikacji na temat tego regionu, m. in. "Gmina Kłaj monografia", czy wydanej ostatnio z okazji 750-lecia Kłaja monografii "Z dziejów Kłaja".

Kilka słów o historii samego Kłaja...

Nazwy "Kłaj" po raz pierwszy użyto w 1242 roku jako określenie obszaru leśnego, przylegającego do Mszczęcina (obecnie Mszczęcin jest częścią Niepołomic). Później, w 1262 roku nazwa "Kłaj" pojawiła się jako nazwa osady w dokumencie "Urbanus IV.P.M.", wydanym przez króla Bolesława Wstydliwego, gdzie znajdujemy wzmiankę o płaconej przez wieś Kłaj dziesięcinie na rzecz Bożogrobców w Miechowie. Badania archeologiczne wykazały, że region ten był już zaludniony w epoce brązu (1800-700 lat przez Chrystusem), a ostatni etap osadnictwa prehistorycznego miał miejsce w IV wieku naszej ery. Z tego okresu pochodzą liczne znaleziska, głównie ceramika kultury przeworskiej z okresu rzymskiego oraz monety rzymskie z czasów Trajana i Hadriana.

http://student.agh.edu.pl/~lapaj/