Wodociągi i Kanalizacja

Wodociągi Gminy Kłaj Sp. z o.o. powstały 1 lipca 2013 roku po przekształceniu Gminnego Zakładu Komunalnego w Kłaju w spółkę prawa handlowego.

Zasięg działania spółki obejmuje cały obszar Gminy Kłaj tj. miejscowości Brzezie, Dąbrowa, Grodkowice, Gruszki, Kłaj, Łężkowice, Łysokanie, Szarów, Targowisko.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki obejmuje jedyny Wspólnik – Gmina Kłaj

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki są zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie:

  1. zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  2. zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Kontakt:

Wodociągi Gminy Kłaj Sp. z o.o.
32-015 Łężkowice 12
tel. 12 444 55 85
NIP: 683 208 14 89
e-mail:

Zapraszamy na naszą stronę.