Wodociągi i Kanalizacja

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne powstało 1 lipca 2013 roku po przekształceniu Gminnego Zakładu Komunalnego w Kłaju w spółkę prawa handlowego. Zasięg działania spółki obejmuje cały obszar Gminy Kłaj tj. miejscowości  Brzezie, Dąbrowa, Grodkowice, Gruszki, Kłaj, Łężkowice, Łysokanie, Szarów, Targowisko.  Zgodnie z postanowieniami „Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” z dnia  04.06.2013r. kapitał spółki stanowią środki trwałe wniesione aportem na rzecz spółki przez Gminę Kłaj.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki są zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie:

  1. zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  2. zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Kontakt:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
32-015 Kłaj 652
tel. 12 284 23 03
NIP: 683 208 14 89
e-mail: bok [at] gpkklaj.pl 

Zapraszamy na naszą stronę.