Telefony alarmowe

Telefony alarmowe:

 • Europejski Numer Alarmowy: 112
 • Pomoc medyczna: 999 
 • Straż pożarna: 998
 • Policja: 997 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 • tel: (12) 284 27 80,
 • fax: (12) 250 91 12

Pogotowie Energetyczne:  

 • tel. 991

Pogotowie Gazowe:

 • tel. 992

Komisariat Policji w Niepołomicach:

 • tel. 12 281-41-11 dyżurny
 • tel. 12 281-41-14 sekretariat

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłaju:

 • Kłaj 702 
 • tel./fax. (12) 284 27 80

Ochotnicza Straż Pożarna w Szarowie:

 • Szarów 346 b 
 • tel./fax. (12) 284 35 85