System monitoringu środowiskowego Bezpieczna Małopolska

System monitoringu środowiskowego został utworzony  w na potrzeby projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.

Dane w systemie widoczne są po zalogowaniu na konto wskazane  przez Użytkownika  Liderowi projektu.

Zapraszamy na stronę.

kontakt: Departament Inwestycji Strategicznych
email:
W sprawach dostępu i działania systemu: