Policja

Komisariat Policji w Niepołomicach
Plac  Zwycięstwa 8
32 – 005 Niepołomice

Kontakt:

 • Tel. 47 834 11 11
 • e-mail:
 • strona internetowa.

Dzielnicowi: 

 • asp. Maciej Walawender - rejon obejmuje miejscowości: Kłaj
  Telefon stacjonarny: 47 83 41 120
 • Telefon komórkowy: 668 016 683
  E-mail:

  Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

  Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr XVII stanowią przypadki spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz zaśmiecania miejsca publicznego przez osoby znajdujące się pod działaniem alkoholu w rejonie sklepu Groszek w miejscowości Kłaj. Opisane zagrożenie występuje w rejonie parkingu znajdującym się przed sklepem Groszek oraz bezpośrednio przed wejściem do sklepu, głównie od poniedziałku do soboty od godzin porannych do godzin wieczornych (I i II zmiana). Przyczyną zdiagnozowanych zagrożeń  jest m.in. grupowanie się osób spożywających alkohol w rejonie przedmiotowego sklepu będącym jedyną tego typu  placówką handlową w okolicy. Osoby dokonują zakupu napojów alkoholowych, po czym spożywają go bezpośrednio przed sklepem, a następnie zaśmiecają teren wokół pustymi butelkami i puszkami po alkoholu oraz niedopałkami papierosów. Skutkiem wymienionych zdarzeń jest widoczne zanieczyszczenie miejsc publicznych poprzez pozostawione śmieci, zwłaszcza butelki po napojach alkoholowych oraz niedopałki papierosów. Drugi skutek to brak poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w związku z powtarzającymi się interwencjami Policji w zagrożonym rejonie.

 • sierż. szt. Mateusz Galon - rejon obejmuje miejscowości: Szarów, Dąbrowa, Brzezie, Gruszki
  Telefon stacjonarny: 47 83 41 120
  Telefon komórkowy: 668 650 834
  E-mail:

  Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

  Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego XVIII, dotyczące Rejonu ,,stacji PKP Szarów” w Szarowie, gdzie w godzinach wieczorowo/nocnych spotykają się grupy młodzieży, spożywające alkohol, zaśmiecające miejsce publiczne, używające słów wulgarnych. Jest to rejon linii kolejowych, młodzież w tym rejonie ma przebywać w bezpośredniej bliskości torowisk, czym stwarzają realne zagrożenie dla swojego życia i zdrowia, oraz bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Opisane zagrożenie występuje głownie od poniedziałku do soboty od godzin porannych do godzin wieczornych (I i II zmiana). Przyczyn ww. zdarzeń należy upatrywać w tym, że wskazane miejsce jest zlokalizowane poza zabudowaniami domów, blisko puszczy Niepołomickiej, jest to miejsce gdzie młodzież chętnie się grupuje. Skutkiem wymienionych zdarzeń jest widoczne zanieczyszczenie wskazanego miejsca butelkami alkoholu, informacje od pracowników kolei młodzieży, która przebywa w bliskiej odległości torowisk.

 

 • asp. Rafał Januszek - rejon obejmuje miejscowości: Łężkowice, Łysokanie, Grodkowice Targowisko
  Telefon stacjonarny: 47 83 41 120
  Telefon komórkowy:
   668 016 683
  E-mail:

  Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

  Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr XIX stanowią przypadki spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, używania słów nieprzyzwoitych oraz zanieczyszczania miejsc publicznych przez osoby znajdujące się pod działaniem alkoholu w rejonie boiska sportowego w miejscowości Targowisko. Opisane zagrożenie występuje głównie od godzin porannych do popołudniowych głównie w dniach od poniedziałku do piątku i sporadycznie w sobotę (I i II zmiana). Przyczyny ww. zdarzeń należy upatrywać w tym, iż miejsce jest ogólnodostępne, zadaszone, jak również w pobliskiej okolicy brak jest podobnych miejsc. Skutkiem wymienionych zdarzeń jest widoczne zanieczyszczenie miejsc publicznych poprzez pozostawione śmieci, zwłaszcza butelki po napojach alkoholowych oraz niedopałki papierosów.