Ochotnicza Straż Pożarna

                 OSP Kłaj  

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłaju


Jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Prezes: Dariusz Pilch
Naczelnik: Krzysztof Kluza
Siedziba: 32-015 Kłaj 702
Telefon: 284-27-80
e-mail:

Ochotnicza Straż Pożarna w Szarowie


Jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Prezes: Krzysztof Iwulski
Naczelnik: Mateusz Dziedzic
Siedziba: Szarów 346b
Telefon:12 284-35-85
e-mail:  

OSP Dąbrowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie


Prezes: Tomasz Kutrzeba
Naczelnik: Patryk Nosek
Siedziba: 32-014 Dąbrowa 151
Telefon: 12 284 29 34

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeziu


Prezes: Artur Ordyk
Naczelnik: Rafał  Celary 
Siedziba: 32-014 Brzezie 359
Telefon:  12 284-55-98

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Łężkowicach


Prezes: Patryk Korbut
Naczelnik: Grzegorz Matura
Siedziba: Łężkowice 96, 32-015 Kłaj

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Targowisku


Prezes: Naruszewicz Krzysztof
Naczelnik: Tomasz Chudecki
Siedziba: Targowisko 423, 32-015 Kłaj
Telefon: 12 284-31-99