Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Gminne Centrum zarządzania Kryzysowego podejmuje działania z zakresu zarządzania kryzysowego. Jest to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Zarządzenia Wójta:

Komunikator GCZK:

Zobacz GCZK na mapie.