Przetargi

Sesja otwarcia ofert dla zadania: 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 560242 K „ul. Grzybówka” w km 0+000-0+430,13 w miejscowości Kłaj, Gmina Kłaj”

Znak sprawy: RIT.272.1.2020

Termin otwarcia ofert: 18.05.2020 r., godz. 10:30.

Sesja otwarcia ofert dla zadania: 

„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej  w Grodkowicach”

Znak sprawy: In.271.5.2020

 

Termin otwarcia ofert: 1.06.2020 r., godz. 10:30.

Wójt Gminy Kłaj serdecznie zaprasza inwestorów do lokowania swojego kapitału na terenach inwestycyjnych w miejscowości Targowisko. Agencja Nieruchomości Rolnych z oddziałem terenowym w Rzeszowie ogłosiła publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości  w miejscowości Targowisko. Licytacja odbędzie się 29 lipca 2016 roku w siebiedzie ANR w Rzeszowie.

Zapraszamy!

Więcej informacji w załączniku

Załącznik