Oferta inwestycyjna

Ogromny potencjał społeczno - gospodarczy Gminy Kłaj oraz perspektywy jej dynamicznego i zrównoważonego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla wszystkich tych, którzy właśnie tutaj będą rozwijać swój biznes. Podmiotom zainteresowanym lokacją swojego kapitału na terenie gminy oferujemy wszelką pomoc podczas procesu inwestycyjnego.

Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj

1.Lokalizacja gminy


Położona 30 km od Krakowa w województwie małopolskim Gmina Kłaj posiada dostęp do strategicznych w skali krajowej i międzynarodowej  szlaków komunikacyjnych. Doskonała lokalizacja  przy: 
  •  drodze krajowej nr 75 Kraków-Nowa Huta -Przemyśl, 
  •  europejskiej trasy E40 łączącej wschód i zachód kontynentu,  
  •  drugim węźle autostrady A4 od Krakowa w kierunku granicy wschodniej, 
  •  linii kolejowej Kraków – Medyka.
To czyni z gminy bardzo atrakcyjne miejsce. Międzynarodowy Port Lotniczy w Balicach jest oddalony od Kłaja o około 25 minut jazdy samochodem. Gmina graniczy terytorialnie z gminą Niepołomice, Drwinia, Bochnia i Gdów.


2. Tereny inwestycyjne
 
Większość terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni ok.0,44 ha, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kłaj pod produkcję i usługi, położona jest w centralnej części gminy, w miejscowości Targowisko, oddalona od Krakowa ok. 25 km.
 
Zlokalizowanie terenów przemysłowo-usługowych głównie w przy trasach komunikacyjnych o randze krajowej i międzynarodowej tj. drodze krajowej nr 4 Kraków – Tarnów i drodze krajowej nr 75 Kraków – Nowa Huta – Przemyśl, gwarantuje doskonałe połączenie z wieloma miastami w Polsce i za granicą.
 
Dodatkowym atutem jest również autostrada A4 i drugi zjazd z autostrady od strony Krakowa zlokalizowany w Targowisku, w bezpośrednim sąsiedztwie oferowanych terenów. W pobliżu w/w terenów w odległości ok. 2 km przebiega również linia kolejowa relacji Kraków – Medyka, gdzie istnieje możliwość bezpośredniego korzystania z rampy kolejowej. Tereny są częściowo uzbrojone; linia niskiego i średniego napięcia, gaz nisko i wysoko prężny, doziemny kabel telekomunikacyjny. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się napowietrzna linia wysokiego napięcia 110 kV, w oparciu o którą istnieje możliwość budowy głównego punktu zasilania i zapewnienie mocy według wymagań przyszłego inwestora. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków może zostać zrealizowane poprzez istniejący wodociąg i oczyszczalnię ścieków.
 

Część terenów inwestycyjnych pozostaje własnością Skarbu Państwa, we władaniu Zakładu Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Grodkowicach, gm. Kłaj, część własnością Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu. Znaczna część terenów przeznaczonych pod usługi komercyjne znajduje się w rękach prywatnych właścicieli.
 
2.1.Tereny produkcyjno - usługowe „Targowisko-5”
 

2.2. Tereny produkcyjno - komercyjne
„Targowisko-1,2”2.3. Tereny produkcyjno - komercyjne „Targowisko-3”