RSS

Aktualności

 • Thursday, 12 March 2015r. Turystyka

  Muzeum Archeologiczne i Kazimierz

  Jednym ze statutowych celów SRWT jest współpraca ze szkołą, wspieranie działań związanych z oświatą. W związku z powyższym każdego roku staramy się sprostać w/w zadaniom.

   

  Dzieci szkoły podstawowej w wakacje zwiedzały Europejskie Centrum Bajki Polskiej w Pacanowie. Dla młodzieży gimnazjalnej obmyśliliśmy wycieczkę  w trakcie roku szkolnego.

  W październiku miał miejsce wyjazd do Krakowa. Głównym adresem było Muzeum Archeologiczne, które w ramach stałej wystawy wyodrębniło wykopaliska z naszego terenu.

  Eksponatom poświęcono całą salę z wyczerpującymi opisami, miejscami znalezisk i datacją.

  Prelekcja, o którą postaraliśmy się wcześniej była obszerna ze wskazaniem na mapach miejsc nam bliskich, łąk i pól na Ostrej i Zadworzu.

  Wykopaliska zostały opracowane w dwóch naukowych wydawnictwach.

   VIA  ARCHAELOGICA.  Źródła do badań wykopaliskowych na trasie autostrady   A 4 w Małopolsce. Młodsza epoka kamienia. Kraków 2008. Instytut Archeologii    Uniwersytetu Jagiellońskiego.

   VIA ARCHEOLOGICA . Źródła do badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. Kompleks osadniczy kultury łużyckiej w Targowisku. Kraków 2014. Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Następnym celem zwiedzania był krakowski Kazimierz założony przez króla Kazimierza Wielkiego  w 1335 r. Miasto miało rynek równie duży jak Kraków – dzisiejszy Plac Wolnica, z Ratuszem – dziś Muzeum Etnograficzne. Całość otoczono murami z siedmioma bramami. Fragmenty murów gdzieniegdzie pozostały do dziś. Podzieleni na dwie grupy po 30 osób rozpoczęliśmy wędrówkę od Kościoła Św. Michała na Skałce, Kościoła Św. Katarzyny oraz Kościoła Bożego Ciała.

  Wąskie ulice Kazimierza prowadzą do dzielnicy żydowskiej. W XV w. przeniesiono ludność żydowską do jego wschodniej części. Zachowały się tu liczne Bóżnice – świątynie żydowskie, cmentarze itp. W synagodze mięci się muzeum, w którym wystawiono liczne przedmioty związane z kultem starozakonnych, ich obyczajami, zwyczajami, życiem codziennym, świątecznym, rodzinnym itd. Młodzież po raz pierwszy zetknęła się tutaj z mini zarysem historii Żydów w Krakowie.

  Młodzież i opiekunowie tego dnia byli zmuszeni cofnąć wyobraźnię w odległe wieki. Wycieczka, pełna opowieści niepowtarzalnych zdarzeń, pozostanie w pamięci.

  Każda wycieczka wymaga przemyśleń, uzgodnień; trasy, czasu zwiedzania, zamówienia przewodników z dostosowaniem przekazu dla młodzieży itd. Całościowe przygotowanie wyjazdu wraz z finansami było zadaniem Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Targowisko.

  Anna Wójtowicz

   

   

                          .

   

   

   

   

Galeria