RSS

Aktualności

 • Friday, 8 May 2015r. Turystyka

  Dzień dla Natury 2000

  21 lipca 2015r. w Gminie Kłaj odbył się nietypowy „Dzień dla Natury 2000”.

  Na zakończenie realizacji projektu „Znak Natury – wsparcie gmin w racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju obszarów Natura 2000 w zakresie turystyki” Urząd Gminy Kłaj przy współudziale Ligii Ochrony Przyrody zorganizował wycieczkę przyrodniczą        po Puszczy Niepołomickiej  i na Torfowisko Wielkie Błoto.

  Celem wycieczki było poznanie przyrody obszaru Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000: tj. Puszczy Niepołomicka PLB120002 i Torfowiska Wielkie Błoto PLH120080 oraz zwiedzenie Izby leśnej w siedzibie Nadleśnictwa  w Niepołomicach.

  Wycieczka rozpoczęła się ciekawą prelekcją przygotowaną przez Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Niepołomice – P. Sylwestra Zieleń nt. hodowli żubrów w  rezerwacie ścisłym w Kłaju.

  Następnie udaliśmy się na pieszą wycieczkę po obszarze „Natura 2000” w  Puszczy Niepołomickiej.

  W czasie wycieczki zapoznawaliśmy się z gatunkami chronionymi roślin i zwierząt występującymi na obszarze Puszczy Niepołomickiej oraz formami i metodami ochrony przyrody.

  Z udziałem ornitologa i botanika przemierzyliśmy ok. 10 km lasu. Odwiedziliśmy m.in. Rezerwat Leśny „Gibiel” - gdzie znajdują pomnikowe drzewa oraz Torfowisko Wielkie Błoto - miejsce występowania chronionych 3 gatunków motyli: czerwończyk nieparek, modraszek nausitous i modraszek telejus.

  Wszystkim uczestnikom wiele radości sprawiły wędrówki po leśnych ścieżkach. Każdy z zainteresowaniem obserwował otaczającą przyrodę i słuchał opowiadań m.in. o miejscach występowania na terenie Puszczy Niepołomickiej  chronionych ptaków tj. dzięcioła średniego, dzięcioła czarnego, muchołówki białoszyjej oraz puszczyka uralskiego.

  Na koniec wycieczki zorganizowano konkursy ekologiczne i zapalono wspólne ognisko przy leśniczówce Sitowiec.

  Marta Bzdyl

Galeria