RSS

Aktualności

 • Thursday, 23 May 2024r. Kultura

  Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju - Spotkania z archeologiem.

  W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłaju właśnie zakończył się cykl niezwykle interesujących zajęć przygotowanych dla młodych czytelników w ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek.

  Bibliotekę w Kłaju oraz filie w Brzeziu i Szarowie odwiedziły zerówki z przedszkoli w Kłaju i Dąbrowie oraz młodzież z klas piątych ze szkół podstawowych w Brzeziu, Szarowie i Targowisku.

  Na początku młodzi adepci archeologii dowiedzieli się jak znaleźć stanowisko archeologiczne i rozpoznać co przedstawiają ślady w ziemi. Następnie uczestnicy poznali epoki w dziejach ludzkości: epokę kamienia, neolit, epokę brązu, żelaza oraz średniowiecze i związane z nimi odkrycia. Zobaczyli krzemienne narzędzia jak sierp i nóż, siekiera, sztylet z epoki brązu, piękne szpile i fibule, ostrze z epoki żelaza, średniowieczny hełm oraz replikę Szczerbca – miecza koronacyjnego królów Polski. 

  Pan Bartosz opowiedział też jak do opracowania stanowiska archeologicznego są wykorzystywane nowoczesne technologie takie jak drony czy skanowanie terenu. 

  Dzieci obejrzały również krótkie filmy ukazujące proces wytwarzania krzemiennego ostrza oraz obróbki siekierki z brązu.

  W drugiej części warsztatów młodzież musiała wcielić się w rolę archeologa odkrywającego grób szkieletowy z bogatym wyposażeniem lub fragmenty glinianych naczyń. 

  Na potrzeby zajęć Pan Bartosz przywiózł zaprojektowane i specjalnie wykonane drewniane makiety grobów i naczyń. Dzieci podzielone na czteroosobowe grupy „odkopywały” je, a następnie dokumentowały swoje znaleziska na specjalnych kartach zabytków. Dokumentowanie czasem nastręczało pewnych trudności. Na koniec wszyscy otrzymali dyplomy młodego archeologa. 

  Kamila Polak

  Aneta Strach

Galeria