RSS

Aktualności

 • Friday, 3 March 2023r. Informacje

  Korpus wsparcia seniora-opaski bezpieczeństwa

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju ponownie zaprasza Mieszkańców Gminy Kłaj w wieku 65+ do udziału w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” (Moduł II) finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

  W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

  Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorom, ale także ich rodzinom. Pozwala osobom starszym na bardziej komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

  W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

  „Opieka na odległość" jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

  To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych. Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu jest bezpłatna dla Mieszkańców naszej Gminy. Ilość opasek jest ograniczona.

  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłaju, tel. 12 284 15 66 lub osobiście w siedzibie GOPS.

Galeria