RSS

Aktualności

 • Saturday, 4 May 2024r. Inwestycje

  Wszczęto postępowanie przetargowe na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Targowisku.

  Nazwa Inwestycji: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Targowisko

  5 kwietnia br. wszczęto postępowanie przetargowe poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłaj o możliwości składania ofert na realizację ww. zadania: BIP

  Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie podstawowym tj. przetargu nieograniczonego ma na celu wyłonienie Wykonawcy zarówno prac projektowych jak i robót budowlanych. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego podpisana zostanie Promesa Inwestycyjna o wartości 8 000 000,00 zł.

  Przedsięwzięcie polegać będzie na częściowej przebudowie części istniejących obiektów oczyszczalni ścieków, budowie nowych obiektów oczyszczalni ścieków, sieci i instalacji międzyobiektowych. Oczyszczalnia ma pozostać w technologii SBR z niskoobciążonym osadem czynnym. Docelowo ma być zastosowana technologia z minimum trzema stopniami oczyszczania. Technologia oczyszczania ścieków ma po przebudowie i rozbudowie zapewnić na drodze oczyszczania mechanicznego, biologicznego i chemicznego usunięcie ze ścieków zanieczyszczeń w stopniu zapewniającym osiągnięcie efektów oczyszczania. Działanie oczyszczalni ma być całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z możliwością zdalnej kontroli pracy. Zaprojektowana i wykonana ma być instalacja AKPiA oraz system sterowania i wizualizacji pracą oczyszczalni. Do obliczenia docelowej przepustowości hydraulicznej oczyszczalni ścieków przyjęto 100% skanalizowania aglomeracji.

  Dofinansowanie z Programu: 8 000 000,00 zł

Galeria