RSS

Aktualności

 • Saturday, 4 May 2024r. Inwestycje

  Umowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kłaj - etap IV podpisana.

  Nazwa Inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kłaj- etap IV

  Zakres inwestycji: miejscowość Brzezie

  Gmina Kłaj 5 kwietnia br. podpisała umowę na roboty budowlane dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzezie.

  Wykonawcą jest: EKOINSTAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka. Wybór wykonawcy nastąpił w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.

  Planowany termin zakończenia Inwestycji: 29.11.2024 r.

  Przewidywana wartość Inwestycji: 977 399,70 zł 

  Dofinansowanie z Programu: 900 000,00 zł

Galeria