RSS

Aktualności

 • Monday, 25 March 2024r. Inwestycje

  Strategia Terytorialna Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska

  W I kwartale 2024 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021- 2027 (Strategii IIT)- Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego nr 183/24.

  W wyżej wymienionej Strategii Gmina Kłaj wpisała projekty, na które będzie aplikować w ramach przynależności do Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska.

  Priorytetowym zadaniem wpisanym w Strategie jest:

  1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kłaj (Zakres projektu: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie na terenie gminy Kłaj). Na ww. cel zapisano środki dla Gminy Kłaj w wysokości 1 445 035, 23 euro (Budżet projektu będzie wynosić ponad 8 000 000,00 zł).

  Planowane rozpoczęcie realizacja zadania: IV kwartał 2024.

  Kolejnymi zadaniami wpisanymi w Strategie są:

  2. Nowa jakość edukacji przedszkolnej w gminie Kłaj- Rozwój oferty i zajęć dodatkowych w przedszkolach, a także doskonalenie kadr w obszarach dopuszczonych zapisami dokumentów programowych - przewidywana kwota dotacji to 250 000 euro.

  3. Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Kłaj - Rozwój oferty wsparcia oraz zajęć dodatkowych i integracyjnych w szkołach, a także doskonalenie kadr w obszarze rozpoznawania potrzeb uczniów i pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami - przewidywana kwota dotacji to 192 388,74 euro.

  4. Nowa jakość edukacji szkolnej w gminie Kłaj - Rozwój oferty i zajęć dodatkowych w obszarach dopuszczonych zapisami dokumentów programowych, a także doskonalenie kadr w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych - przewidywana kwota dotacji to 128 259,16 euro.

  Ww. projekty są wpisane w listę projektów do realizacji w ramach Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska 2021-2027 w ramach alokacji przydzielonej SOPK algorytmem w programie FEM 2021-2027 tzn., że na ww. cele środki zostały zagwarantowane w budżecie.

Galeria