RSS

Aktualności

  • Thursday, 4 April 2024r. Inwestycje

    Rozstrzygnięto przetarg na budowę sali gimnastycznej w Brzeziu.

    W dniu 4 kwietnia rozstrzygnięto przetarg na budowę sali gimnastycznej w Brzeziu. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Józef Firmuga "MATEO" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE USŁUGOWO-HANDLOWE, 33-156 Ładna 41B na kwotę 5 165 000,00 zł. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów: Cena brutto (90%), Okres gwarancji (10%). Termin realizacji inwestycji to 13 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą. 

    Zadanie pn.: „Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Brzezie” obejmuje budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-technicznym wraz z przewiązką, będącą łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem szkoły w Brzeziu. Budynek sali będzie mieć wymiary w osiach 15,00 x 25,00 m i wysokość 7,15 m w świetle posadzki i sufitu. W zapleczu sali będą się mieścić pomieszczenia sanitarne i magazynowo-techniczne. Na przedmiotową inwestycję Wnioskodawca posiada prawomocne pozwolenie na budowę. Celem inwestycji jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez poprawę standardu i funkcjonalności bazy dydaktycznej. Budowa sali w Brzeziu skończy etap budów sal gimnastycznych w Gminie Kłaj. Każda szkoła posiada również boiska wielofunkcyjne z bezpieczną nawierzchnią.

    Gmina uzyskała promesę dofinansowania ww. inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 5.000.000,00 zł. 

Galeria