RSS

Aktualności

 • Tuesday, 3 October 2023r. Inwestycje

  Przypięta aktualnośćPozostało jeszcze kilka miejsc w projekcie

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,

  informujemy, że realizacja projektu  pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą- etap II” współfinansowanego ze środków UE - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, została wydłużona do 30 lipca 2023 r.

  Przypominamy, że jest to trzeci i ostatni projekt w gminie w ramach Działania: 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W marcu 2021 r. zakończono realizację projektów „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminie Kłaj” oraz „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą”.

  Zgodnie z przyjętymi zmianami uchwały antysmogowej dla Małopolski z dn. 26.09.2022 r. urządzenia niespełniające norm emisji i sprawności minimum 3 klasy zgodnie z normą PN-EN 303- 5:2012 mogą być użytkowane do 30 kwietnia 2024r. Pierwotny termin wymiany kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych  wskazywał na koniec 2022 roku, ale został przesunięty do końca kwietnia 2024 roku.

  Bez zmian pozostają daty dotyczące eksploatowania urządzeń grzewczych 3 oraz 4 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 należy wymienić do 31.12.2026 r. Kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które były eksploatowane przed 1 lipca 2017 roku, mogą być użytkowane do końca swojej żywotności.

  W ramach trwającego przedsięwzięcia prowadzony jest dodatkowy nabór do 30.03.2023 r. Pozostało jeszcze kilka miejsc w projekcie, w którym docelowo ma zostać wymienione 201 sztuk starych palenisk węglowych na źródła ciepła zasilane gazem, biomasą oraz pompy ciepła. Decyduje kolejność zgłoszeń!

  Celem zgłoszenia się do projektu należy złożyć Ankieta – deklaracja (do pobrania również w Urzędzie Gminy) w nieprzekraczalnym terminie do 30.03.2023 r. na Dzienniku Podawczym/ Sekretariacie Urzędu Gminy Kłaj.

  Ważne:
  Ankieta – deklaracja nie gwarantuje przyznania dofinansowania- w momencie zakwalifikowania się do projektu tj. zamieszczenia na liście podstawowej Gmina wystąpi z prośbą o złożenie docelowego wniosku o przyznanie dofinansowania.

  Przypominamy o zapoznaniu się z regulaminem dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych oraz wzorem umowy:

  Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem budynku, a Gminą Kłaj.

  Dotacja nie zostanie przyznana, jeśli w budynku pomimo spełnienia wszystkich w/w wymagań:

  • zarejestrowana jest działalność gospodarcza
  • w ciągu najbliższych 8 lat planowane jest zarejestrowanie działalności gospodarczej.

  Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 12 284 11 00 wew. 38 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej –

Galeria