RSS

Aktualności

 • Tuesday, 14 June 2022r. Inwestycje

  Nowe wsparcie dla gmin!

  Pandemia COVID-19 wykazała, że sprawne wykorzystywanie technologii przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) i jednostki im podległe mają priorytetowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych. 

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach osi V funduszy unijnych  - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU stworzył programy pozwalające dofinansować:

  • zakup, szkolenia oraz działania wspierające sprawne podniesienie poziomu cyfryzacji w JST,
  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami,  niezbędnym oprogramowaniem oraz dostępu do Internetu  dla  rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

  Gmina Kłaj rozpoczyna realizację kolejnego projektu, w ramach grantu Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR" ze środków  budżetu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE. W ramach tego zadania Gmina Kłaj zakupi 11 laptopów, które zostaną przekazane dzieciom z rodzin popegeerowskich. Celem projektu jest wyeliminowanie ograniczeń w nauce zdalnej w postaci deficytu sprzętu komputerowego, czy utrudnień w dostępie do Internetu co będzie miało pozytywny wpływ na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci.

  Koszt zadania: 27 500,00 zł
  Dofinansowanie Unia Europejska: 27 500,00 zł

  W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – Gmina Kłaj zrealizuje też drugi projekt, którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa oraz dostępności usług publicznych dla mieszkańców Gminy na drodze elektronicznej.  Pierwszym krokiem, który usprawni obsługę stron oraz odpowie na sygnalizowane potrzeby będzie wdrożenie aplikacji mobilnej działającej na urządzeniach przenośnych i służąca do komunikacji dwukierunkowej: Mieszkaniec – Urząd, Urząd – Mieszkaniec.   

  Koszt zadania: 325 080,00 zł
  Dofinansowanie Unia Europejska: 325 080,00 zł

Galeria