RSS

Aktualności

 • Tuesday, 14 May 2024r. Informacje

  Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy.

  Kłaj, 13 maja 2024 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O II

  SESJI RADY GMINY

  Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym 

  (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 609).  

   

  Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2024 roku o godzinie 17.00 

  w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju odbędzie się II Sesja Rady Gminy, 

  na którą serdecznie zapraszam. 

   

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji, stwierdzenie quorum.

  2. Przedstawienie oraz przyjęcie porządku obrad. 

  3. Informacja Wójta z prac w okresie między sesjami. 

  4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłaj

   na lata 2024 – 2040.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2024 rok.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kłaj w roku 2024. 

  8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Targowisku na rzecz Gminy Kłaj. 

  9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady gminy Kłaj.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

  Gminy Kłaj 

  12. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady 

  Gminy Kłaj. 

  13. Zamknięcie obrad sesji. 

   

  Z poważaniem

  Przewodnicząca Rady Gminy

    (-) Dorota Kupiec 

Galeria